Zastupitelstvo města Černovice se tak rozhodlo nechat zpracovat na opravu čističky odpadních vod projektovou dokumentaci. „Především chceme, aby byla čistička více úsporná. Teď je postavená na příliš velkou kapacitu lidí. ČOVka je dimenzovaná na pět tisíc ekvivalentních obyvatel a my děláme sotva dva tisíce. Jede na strašně malý výkon, takže budeme výrazně snižovat její kapacitu, aby fungovala správně a její provoz se zefektivnil,“ vysvětlil Brožek hlavní problém černovické čističky.

Podle černovického zastupitele Jana Šlechty se musí také prověřit, odkud do ČOV natéká velké množství balastní vody. „Myslím si, že město prodělává na vzduchování, technologie zde je za hranicí životnosti. Vyměnit kompresory na vhánění kyslíku, potrubí a další komponenty podle mého hrubého odhadu čítá zhruba 1300 korun. Tím by se i zlevnil provoz ČOV,“ řekl na říjnovém zastupitelstvu Jan Šlechta.

Čističku odpadních vod postavili v Černovicích v roce 1998. Od té doby až do současnosti se do ní nezasahovalo, žádnými opravami, ať už většími či menšími, tedy neprošla. „Potřebujeme nový kalolis, což je záležitost zhruba za milion a půl korun a potřeba je vyměnit kompletně celou vzduchotechniku. Také se musí upravit dosazovací nádrže a mimo jiné tam špatně fungují česle na zachytávání hrubých nečistot,“ vyjmenoval Brožek, v jakém stavu je ČOV teď.

Dodal také, že v příštím roce dojde pouze na opravu části čističky. „Zatím řešíme pouze projektovou dokumentaci. V rozpočtu na příští rok mám daných asi 400 tisíc korun na projekt a víc se dělat nebude, protože bychom to nestihli. V příštím roce tedy opravíme jen něco málo,“ informoval černovický starosta.

Potřebná oprava čističky odpadních vod v Černovicích vyjde město podle Jana Brožka celkem na sedm milionů korun.
Černovičtí zastupitelé dříve také uvažovali nad variantou akci rozfázovat a rozložit na části také zpracování projektové dokumentace. „Doporučuji, aby se projekt nechal udělat vcelku, jedině tak získá město smysluplný přehled o tom, jak se má věc celkově řešit nebo jaké technologie použít,“ doplnil vedoucí černovického odboru výstavby Milan Staněk.

Nad dalšími kroky tedy bude vedení města přemýšlet až po tom, co bude mít v rukou hotovou projektovou dokumentaci.