O rozšíření kapacity čističky odpadních vod z důvodů dalšího rozvoje města začali zastupitelé prozíravě jednat již v roce 2006. Kapacita čistírny odpadních vod dnes vystačí pro 43 tisíc obyvatel, což je dostatečná rezerva vzhledem k plánovanému rozvoji průmyslu ve městě i ke zvyšování počtu obyvatel.

Samotná rekonstrukce začala před dvěma lety a od února letošního roku je čistička ve zkušebním provozu. Rekonstrukci však provázely značné porodní bolesti, výsledky výběrového řízení totiž třikrát přezkoumával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zásadním požadavkem zastupitelů bylo také to, že se nesmí zvýšit náklady na provoz ani počet zaměstnanců. Vítěz veřejné zakázky tento závazek bezpodmínečně dodržel.
V budoucnu se o čističce bude na zastupitelstvu ještě jednat.

Město se totiž zavázalo, že za dotaci od SFŽP, která činila 114 milionů korun, bude 
objekt i samo spravovat. V současnosti se připravuje analýza možnosti samoprovozu, ať už novou městskou společností stoprocentně vlastněnou městem, nebo zařazením tohoto provozu do jeho stávajících struktur.

Zdeňka Bradáčová