Obě místa spojuje od Pelhřimova tekoucí jeden tok. Říčka Bělá se u Krasíkovic vlévá do mohutnější Hejlovky, aby se pak společně s Jankovským potokem pod hrází sedlického vodního díla stala řekou Želivkou.

Nově by ve vodě pod pelhřimovskou čističkou mělo být méně chemikálií, konkrétně dusíků a fosforu. Nově vybudovaná výkonná jednostupňová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod totiž odstraní právě nutrienty dusíku a fosforu.

Druhý zmíněný chemický prvek by měl přinést ještě jeden efekt. „Obávané sinice se množí právě díky vyšší koncentraci fosforu ve vodě, fosfor je pro ně životodárným prvkem," připomněla Věra Tesařová z pelhřimovského pracoviště Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, která se čistotou vod zabývá.

Zda nová čistička zachytí fosfor do té míry, že jeho nedostatek zásadně omezí výskyt sinic v přehradní nádrži Sedlice, ukáže až čas.
„Mezi čističkou v Pelhřimově a Sedlicí je ještě celá řada dalších možných zdrojů znečištění, přesto s její modernizací určitá šance na zlepšení jakosti vody v nádrži je," dodala Tesařová.

Vodní nádrž Sedlice je jednou ze tří lokalit na Pelhřimovsku, kterou hygienici 
pozorně periodicky sledují 
a podle celého souboru znečišťujících faktorů ji doporučují jako vhodnou, nebo naopak nedoporučují jako nevhodnou ke koupání.

Zatímco ostatní dvě sledované lokality, vodní nádrž Trnávka a lom u Horní Cerekve, jsou už několik letních sezon vhodné ke koupání bez zásadních výhrad, Sedlice prakticky každoročně „zlobí".

Podle Lenky Štípkové z pel-hřimovského pracoviště Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, která má odběr vzorků pro potřeby hygieniků na starosti, je voda
v sedlické přehradě navíc zcela nevyzpytatelná. „Tady na Sedlici se vůbec nedá odhadnout, jak se během koupací sezony čistota vody v přehradě bude dál vyvíjet. Teď na začátku prázdnin to vypadá docela dobře, i když je tady voda už o něco horší než na Trnávce," porovnala Štípková.

Hygienici a zdravotníci měří nejen koncentraci a rozvoj sinic, ale také mikrobiologické ukazatele, průhlednost vody 
a pomůže jim i pouhé senzorické posouzení situace.

Úvaha, že Sedlici pomůže modernizace či intenzifikace pelhřimovské čističky, není utopií. Vždyť jedním z přínosů investice za více než 330 milionů korun bylo snížení obsahu dusíku ve vodě vytékající do Bělé a následně do Želivky, která zásobuje pitnou vodou dvacet procent obyvatel Česka, včetně Prahy.