Té hrozí krácení dotace asi o dvacet milionů korun, které by oproti plánu muselo uhradit město. Vedení Pelhřimova to považuje za nespravedlivé, a dokonce má obavy, zda nejde o politické důvody.

„Prý byl porušen zákon o výběrovém řízení. Já ale opakuji, že všechny požadavky, které byly v projektu dány, město splnilo v souladu s právními předpisy," uvedl starosta Leopold Bambula.

Dodal, že o zakázku se ucházelo pět firem a žádné z nich podmínky nepřišly diskriminační. „Zdrželo se to na antimonopolním úřadu, a ani tam nebyly žádné připomínky," dodal starosta.

Takzvané oznámení o udělení korekce zaslal městu poskytovatel dotace, Státní fond životního prostředí (SFŽP), který loni přislíbil uhradit asi 72 procent z celkových nákladů, které činí 220 milionů. Dotaci, vypočítanou z uzna-telných nákladů, kterou město mělo začít čerpat v nejbližší době, teď fond chce snížit o 10 procent, tedy asi o 20 milionů.

„V oznámení bylo jen obecně uvedeno, že jsme nedodrželi paragraf šest zákona o výběrovém řízení, který zmiňuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Takže my ani nevíme, co vlastně bylo špatně," řekl místostarosta Ladislav Med.

„Zatím mohu odpovědět jen to, že probíhá standardní proces administrace projektu, který ještě není uzavřen, a o korekci není rozhodnuto. Vše probíhá dle objektivních pravidel," reagovala na dotaz Deníku, v čem město pochybilo, mluvčí SFŽP Lenka Brandtová.

Přitom když Deník minulý týden žádal podobné vysvětlení od Regionálního operačního programu, který bude dotovat výše uvedenou přestavbu náměstí v Počátkách, tak mu tento úřad přesně zodpověděl, co mu na počáteckém tendru vadilo.

Město Pelhřimov každopádně ve stanovené lhůtě uplatnilo námitky, v nichž zdůraznilo, že ani antimonopolní úřad na výběrovém řízení nenašel pochybnosti. Celou dobu se totiž řešilo hlavně vyřazení nejlevnějšího uchazeče, sdružení kolem Pražských silničních a vodohospodářských staveb.

Oddálení faktur

Námitky města vůči rozhodnutí SFŽP byly nyní postoupeny ministerstvu životního prostředí. Nejasnosti a načasování udělení korekci svádějí místostarostu Meda až k domněnce, zda nešlo o politický zásah.
„Je divné, že korekce se týkají hlavně měst, které vedou starostové ODS a TOP 09, tedy vůči vládě opoziční strany," uvádí místostarosta.

Opoziční zastupitel Vnislav Jelínek se starosty města na jednání zastupitelů zeptal, zda by mohlo dojít i k „tragické situaci", že by dotace vůbec nemusela být podepsána. Starosta Bambula mu odpověděl, že to nepřichází v úvahu, protože rozhodnutí o dotaci je podepsané a podle něj ho nelze změnit. Otázkou prý zůstává jen výše podpory.

Než se ta vyřeší, zůstává město v nejistotě, která s časem narůstá, protože poslední faktury se musí uhradit do 30. září příštího roku.

Na stavbě vše běží podle plánu, po nedávném spuštění biologické linky už z čističky teče čistá voda. Už se prostavělo přes sto milionů, město podle Ladislava Meda zatím proplatilo stavitelům asi čtyřicet, u zbylých faktur využívá možnost jejich oddálení až o 150 dnů. Déle je oddálit nelze.

Městská pokladna má díky osmdesátimilionovému zůstatku z minula rezervu, ze které by případných 20 milionů navíc šlo splatit. „Ale přijde nám to nespravedlivé," domnívá se starosta Bambula, který zdůrazňuje, že u údajného porušení každopádně nešlo o předpisy Evropské unie, ale předpisy SFŽP.

Pelhřimovský starosta ještě upozorňuje, že město vylepší svou čističku mnohem víc, než by samo muselo – protože odtud teče voda do vodárenské nádrže Švihov, která je zdrojem pitné vody pro 1,2 milionu lidí nejen z Prahy a platí pro ni přísnější parametry.

„Takže s ohledem na naše opatření, která musíme dělat navíc, a na peníze, které do toho musíme vkládat, považuji za neseriózní, že někdo navrhuje snížit dotaci o deset procent," uzavírá Leopold Bambula s tím, že město podniká všechny kroky, aby toto opatření bylo zrušeno.