„Čistá Vysočina probíhá v celém našem kraji a tradičně se na sběru odpadků podílejí obce, neziskové organizace, školy, ale i jednotlivci," uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Minulý rok se akce zúčastnilo aktivně přes osmnáct tisíc účastníků a sebráno bylo přes osmdesát tun odpadků.

Jako tradičně pomůže i Žirovnice

Do jarního úklidu silnic se letos jako již tradičně zapojí i město Žirovnice. „Jedná se o velice užitečnou akci, při které již pravidelně uklidíme několik desítek kilometrů podél silnic a cest v působmosti Městského úřadu Žirovnice, a tím přispějeme ke zlepšení životního prostředí," vysvětlil důvod účasti města na této akci Pavel Kott, vedoucí odboru výstavby a územního plánování v Žirovnici.

Ten také připomenul počet lidí, kteří se do tohoto projektu zapojili minulý rok: „Loni se akce zúčastnilo šest lidí od technických služeb a k tomu ještě dvě třídy dětí ze Základní školy Žirovnice."

Žáci místní základní školy sbírali odpadky pouze na bezpečnějších místech komunikace. „Děti z osmé a deváté třídy základní školy čistily přírodu spíše po těch klidnějších cestách, které nebyly tolik frekventované, a také prošly některé lesní cesty, kam se chodí na vycházky," sdělil Kott. Podle něj minulý rok při uklízení kolem silnic dobrovolníci nachodili zhruba padesát až šedesát kilometrů, ne-li více.

„Po vyčistění silnic a cest je výsledek pochopitelně znát. Od té doby, co jsme s touto akcí začali, což je tak pět let zpátky, je znát, že odpadků je opravdu méně. Řekl bych, že jich ubyla zhruba tak třetina," přemítal Kott. Podle něj se tato akce letos uskuteční v podobné režii jako minulý rok.

„Letos bude akce vypadat stejně jako loni, akorát se k nám zřejmě připojí ještě jedna třída ze základní školy, takže už s námi půjdou tři třídy a také se ozvala jedna paní z města, že by nám se sběrem odpadků ráda pomohla," uvedl Kott.

Ten by také uvítal, kdyby se do akce zapojili další místní obyvatelé. „Zatím se na akci podíleli pouze pracovníci města a žáci Základní školy a Mateřské školy Žirovnice. Pokud má kdokoliv z našich spoluobčanů zájem se také připojit, prosíme, aby kontaktoval Městský úřad Žirovnice. Podrobné informace rádi poskytneme na Městském úřadě, popřípadě je zájemci naleznou na stránkách Kraje Vysočina," dodal Kott.

Denisa Šimanová