Posvátná místa mají své atributy duchovní, historické, ale i geologické, a naši předkové je dobře vnímali. Ať už to bylo v době pohanské, nebo s nastupujícím křesťanstvím. O tato místa se ostatně zajímají i bibličtí archeologové a ani modernímu člověku nejsou zcela lhostejná.
Václav Cílek má k přírodě a krajině opravdu blízko.

Střední školu studoval mimo jiné i v Tanzanii, poté následovala hornická průmyslovka a Přírodovědná fakulta Karlovy univerzity, kde se věnoval geologii. Ve své práci se snažil především o popularizaci vědy. Zabýval se změnami klimatu, vývojem krajiny, ale i vzájemnými vztahy mezi přírodou a civilizací. Čas si ale našel na religionistiku, teologii či filozofii. Veškeré své znalosti pak zúročil v několika knižních titulech a spolupracuje i s Českým rozhlasem a televizí. Divákům se představil jako průvodce například v televizních pořadech Putování starými cestami, Kameny v české krajině, Řeka v proudu času a další.