Návštěvníci akce se budou moci zúčastnit například měření spirometrie. Mluvit se bude během dne také o hodnotách vydechovaného CO nebo pulzní oxymetrii. V závěru sezení lékařka Lucie Rejzková vyhodnotí naměřené hodnoty, provede krátkou intervenci a poradenství ohledně odvykání závislosti na tabáku. Pro zájemce budou k dispozici také písemné informace ve formě letáků a brožurek o odvykání kouření. Při zjištění patologických vyšetřovaných hodnot bude pacient objednán k celkovému plicnímu vyšetření.

Jelikož je pelhřimovská nemocnice držitelem certifikátu Nemocnice podporující zdraví, tamní zdravotní sestry dnes navíc podstoupí speciální kurz Sestry pomáhají přestat kouřit se Společností pro léčbu závislosti na tabáku. „Chceme aby na každém oddělení byla proškolená sestra, která bude znát problematiku do detailu a bude schopna pomáhat nejen pacientům s odvykáním kouření po dobu hospitalizace a bude schopna zájemce nasměrovat na možnosti léčby,“ sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Vladimíra Macháčková.