V pondělí jsme při odběrech vzorků zastihli Lenku Štípkovou z pelhřimovského pracoviště Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, a ta se s Věrou Tesařovou z hygienické stanice, která ji doprovázela, shodla, že na všech třech místech zůstává voda zatím natolik čistá, že koupání v ní je z hygienického hlediska bezpečné. Zatím je jakost vody v normě i na Sedlici, kde bývaly v minulých letních sezonách nejčastější a největší problémy, ale až ve druhé polovině týdne bude počasí lákat k vodě, i tam se lze koupat bez rizika zdravotní újmy. Příští odběr naplánovali hygienici se zdravotníky na 13. července.