Jejím důvodem je jeho špatný stav a také jeho nedostatečná šířka. Aktuální druhá etapa zahrnuje opravy prostor pro pěší od bytových domů k domu s pečovatelskou službou.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně finančně náročnou a rozsáhlou akci, rozhodli jsme se ji rozdělit do třech etap. První, od školy k vjezdu k bytovým domům, jsme zrealizovali loni téměř v zimních měsících, ale díky příznivému počasí se nám ji podařilo dokončit. Třetí etapu, od domu s pečovatelskou službou k odbočce k bytovým domům z druhé strany, plánujeme na příští rok," vysvětlil starosta Želiva Karel Chmel.
Ten doplnil, že každá z etap vyjde přibližně na tři čtvrtě milionu korun. Na aktuální, druhou etapu činí příspěvek Kraje Vysočina sto tisíc korun.

Bezpečnější cesta

Rekonstrukci chodníku, který sahá ke školskému areálu, v němž sídlí tamní mateřská i základní škola, si pochvaluje také ředitelka Základní školy Želiv Marie Dolejšová.

„Je to vylepšení, které jsme uvítali. Chodník byl dříve betonový, a hlavně úzký. Nyní byl rozšířen na jeden a půl metru, což zvýšilo bezpečnost dětí, které k nám docházejí," zmínila Dolejšová.

Na otázku, zda rekonstrukce během školního roku způsobila nějaké komplikace, odpověděla, že školáci na cestě do zařízení museli být samozřejmě opatrnější. „V okolí byl složený materiál, k němuž jezdily stoje, a byl tu zvýšený provoz. Děti jsme pravidelně upozorňovali na to, aby dávaly pozor," podotkla Dolejšová.
S opraveným chodníkem je spokojená také maminka Lenka ze Želiva, jejíž dcery docházejí do mateřinky a do školy. „Rekonstrukce chodníku byla opravdu potřeba. Jen si myslím, že možná vhodnější by bylo provádět opravy během letních prázdnin, ne během školního roku," přemítala Lenka a dodala, že by pro zvýšení bezpečnosti školáků uvítala na silnici zpomalovací retardéry.

Jak už bylo zmíněno, třetí a zároveň poslední etapa rekonstrukce chodníku je v plánu na příští rok. Karel Chmel informoval, že ještě před její samotnou realizací bude třeba opravit vodovod.

„V obci máme několik částí vodovodu, které jsou už zastaralé až poruchové. Loni se nám podařilo získat dotaci z Kraje na zpracování projektové dokumentace opravy vodovodu. Tu jsme dokončili letos na jaře, takže bude následovat realizace prací," přiblížil starosta.

První část oprav, která zahrnuje náhradu starého železného potrubí a výměnu či rekonstrukci přípojek, by se prý měla uskutečnit ještě v příštím roce před rekonstrukcí chodníku. Druhá část bude řešit vodovod v okolí kláštera. Ta je předběžně naplánována na rok 2016. Obec počítá s tím, že tuto část bude hradit plně ze svých zdrojů.

„Z hlediska zásobování vodou pro obyvatele žádná omezení nebudou. Ale samozřejmě pokud opravy zasahují do chodníků či do silnic, tak to v místě určitá omezení představuje, například dopravní značení omezující rychlost a podobně," uzavřel Chmel.