Pokud by se pacovskou synagogu podařilo obnovit, mohl by se z ní stát multikulturní prostor a další z turistických lákadel třetího největšího města na pelhřimovském okrese. Pavel Tychtl považuje ale za významné už jenom to, že se o židovské synagoze a osudu Židů v Pacově 
a na Pacovsku začne nahlas mluvit. „Přinejmenším chci, aby se o osudu Židů v Pacově a  stavbách, které ve městě v minulosti vznikly, začalo debatovat," zdůvodnil svoji snahu Tychtl.

O možnostech v souvislosti s obnovou synagogy začal už jednat s vedením pacovské radnice i s představiteli Židovské obce Praha. „Starosta Pacova Lukáš Vlček mi přislíbil, že můj podnět zařadí na jednání rady města," poukázal na první dílčí úspěch svého úsilí Tychtl, který se o historii synagogy začal vážně zajímat před nějakými dvěma třemi lety.

Zatím zjistil, že synagoga, která po roce 1945 sloužila jako výrobní hala či skladovací prostory, je v současnosti v soukromých rukou a že její vlastník žije v Praze. Podle Tychtla by bylo nejlepším řešením, kdyby se nemovitost podařilo získat do majetku města.

Myšlenka zachránit pacovskou židovskou synagogu se starostovi města Lukáši Vlčkovi líbí, ale v současnosti je to podle něho běh na dlouhou trať. „Zatím jsme si s panem Tychtlem vyměnili několik mailů, musíme se sejít osobně. Teprve pak bude jasnější, nakolik jsou jeho představy reálné," poznamenal Vlček.

Pacov se už částečně ve spolupráci s Židovskou obcí přihlásil k odkazu Židů ve městě. Podařilo se obnovit židovský hřbitov, město se přihlásilo k projektu Kameny zmizelých, podpořilo vydání tematicky zaměřené publikace.

O časové i finanční náročnosti svého nápadu nepochybuje ani Pavel Tychtl, který žije čtrnáct let v Belgii, a na Pacovsko, kde má příbuzné, se každoročně vrací.

Inspiraci pro svůj smělý nápad našel právě v regionu, kde se díky jemu podobným nadšencům podařilo po desetiletí chátrající židovské památky obnovit do důstojné podoby. V minulých letech se podařilo opravit židovský hřbitov v Černovicích, loni skončila obnova synagogy 
v Nové Cerekvi.