Na Vysočině ročně zemřou více než dvě stovky lidí na rakovinu plic a podle některých odborníků minimálně čtvrtinu z nich má na „svědomí“ právě nadprůměrná aktivita radonu. Ten proniká zejména do domů, bytů, vodovodů a může být i ve stavebních materiálech.


„Koncentraci radonu v objektu je možné zjistit měřením. Pokud je v objektu zjištěna objemová aktivita radonu vyšší než směrná hodnota čtyři sta becquerelů na metr krychlový, doporučuje se přijmout odpovídající ozdravná opatření pro její snížení, uvedla Eva Pravdová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.


„Pokud je zjištěna objemová aktivita radonu vyšší než tisíc becquerelů, poskytuje stát dotaci. Musí jít ale o domy postavené před rokem 1991, kdy ještě nebylo riziko pronikání radonu známo,“ dodala Pravdová.


Mapy rizika


Mapy radonového rizika geologického podloží zpracovala Česká geologická služba a jsou dostupné na serveru www.geology.cz. Pokud nemají domy v těchto oblastech dostatečnou izolaci, existuje v nich zvýšené riziko pronikání nebezpečného radonu do vnitřního ovzduší.


„Rokem 2009 byl ukončen desetiletý radonový program u nás. Na základě vyhodnocení jeho výsledků byl usnesením vlády schválen nový Radonový program pro roky 2010 až 2019 – Akční plán, jehož koordinátorem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ upřesnila Pravdová.


V předchozí etapě šlo především o to, vyhledat co nejvíce domů se zvýšenou objemovou aktivitou radonu a vytvořit podmínky pro jejich ozdravení. V následujícím období půjde hlavně o to, poskytnout veřejnosti dostatek informací. Bude už na každém vlastníkovi nemovitosti, jaké chce mít ovzduší ve vlastním domě.


Podle Pravdové je nadále zachován dostupný systém bezplatného informativního měření objemové aktivity radonu v domech i systém státních dotací na provedení ozdravných protiradonových opatření při splnění stanovených podmínek.

K dnešnímu dni se podařilo získat ze státního rozpočtu přísliby dotací na protiradonová ozdravná opatření na sedm akcí v okrese Třebíč v celkové výši 1,05 milionu. To je 150 tisíc na jednu akci. Týká se to lokalit Budišov, Čikov, Mihoukovice, Lipník, Tasov a dvakrát Hostákov,“ informoval Jaroslav Šmejkal z oddělení technické ochrany životního prostředí krajského odboru životního prostředí v Jihlavě.


„Lidé by se měli více, a to třeba i prostřednictvím obcí, zajímat o měření radonu stopovými detektory, které je stále ještě bezplatné. Stačí obci nahlásit adresy případných zájemců a postoupit takový seznam ke mně na krajský úřad a ostatní již zařídím,“ poradil postup Jaroslav Šmejkal. „Od proměření se potom odvíjejí další postupy, jak zvýšenou radiaci odstranit a jak na ni získat státní dotaci. I s tímto všem kraj pomůže,“ poznamenal Šmejkal s tím, že získání těchto dotací podléhá přísným pravidlům.


Stát rovněž za stanovených podmínek poskytuje ve spolupráci s krajskými úřady dotaci na snížení objemové aktivity radonu ve vodě určené pro veřejné zásobování pitnou vodou, pokud v ní je překročená mezní hodnota tří set bequerelů na litr. „Tedy kdy již nesmí být dodávána ke spotřebě a obce by ve svém rozpočtu na zařízení k odstranění radonu prostředky nenašly, neboť se jedná v průměru o dva miliony na jednu akci,“ připomněl Jaroslav Šmejkal.

Ozáření radonem

Ozáření obyvatel způsobené inhalací radonu je celosvětově hlavní složkou ozáření lidí ionizujícím zářením, v průměru vyšší než jejich průměrné ozáření způsobené využíváním zdrojů záření v lékařství či v jaderné energetice. Průměrná roční efektivní dávka na jednotlivce z celosvětové populace z inhalace radonu ve vnitřním a vnějším prostředí činí asi 1,2 mSv (miliSievert).
V České republice je díky horninovému podloží tato hodnota přibližně dvojnásobná, v regionech se zvýšenou radioaktivitou geologického podloží však ještě vyšší. V domech, kde je koncentrace radonu 1000 Bq/m3, přesahuje roční efektivní dávka 20 mSv. Na vzniku rakoviny plic se samozřejmě velkou mírou podílí kouření. O tomto riziku však kuřák ví. O radonu, pokud nebyl změřen, neví nic, smysly je nepostižitelný.
Zdroj: Eva Pravdová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

HANA JAKUBCOVÁ
LENKA MAŠOVÁ