V Křeči na Černovicku se naštěstí řešení nakonec našlo, i když chátrající dům hyzdil obec docela dlouho. Navíc se nacházel v centru, téměř naproti obecnímu úřadu.

Budova byla původně celkem honosná, uvnitř bylo mimo jiné pěkné klenutí, ale postupným chátráním od střechy vše ztratilo hodnotu.

Korunu všemu nasadil majitel tím, když už objekt bez střechy překryl nedostatečnou izolací, takže vlhkost dál pronikala dovnitř.

Jak sdělil starosta Josef Čamra, vedení obce už mělo obavy o bezpečí kolemjdoucích a dětí a samo kolem instalovalo zábrany asi za 50 tisíc korun.

Obci se po dlouhém jednání s majitelem podařilo rozpadající se budovu vykoupit, i když jak potvrdil starosta, část obyvatel si v té době nedokázala představit smysl tohoto rozhodnutí. Za zbořeniště zaplatila obec podle slov starosty 270 tisíc korun, další tisíce stály demoliční práce.

Při nich byl objekt srovnán se zemí a jeho stavebním materiálem byly zaplněny podsklepené prostory. Podle starosty zbývají ještě meliorace a také srovnání terénu. Po odvodnění prostoru je v plánu vybudování malého parku.

„Máme dva až tři návrhy, jak by to mohlo vypadat, aby to bylo pěkné zákoutí. Sice už dětské hřiště máme, ale i tady by byly nějaké věci pro děti a posezení třeba pro maminky," doplnil křečský starosta.
Průběh prací na přípravě parku v tomto roce je podle něj otázkou počasí.