Pelhřimov - Celkem se podařilo získat zboží 
o váze 603 kilogramů. Do sbírky putovaly trvanlivé potraviny. Pokud někdo z dobrovolných přispěvatelů koupil zboží podléhající zkáze, pracovníci supermarketu je vyměnili za trvanlivý produkt ve stejné finanční hodnotě. Letos zaměstnanci zboží soustředili do přední části obchodu, aby byly krabice s jídlem po celou dobu viditelné, a nedošlo tak ke spekulacím ohledně jejich zneužití.