U příležitosti Dne Země uklidila parta nadšenců během dopoledne například areál dětského dopravního hřiště nebo okolí budovy střediska volného času, kde sídlí Centrum denních služeb Medou.

Po třech hodinách práce se dobrovolníci přesunuli na zříceni hradu Orlík nad Humpolcem, kde pro ně bylo připraveno opékání buřtíků, ale také možnost prohlédnout si Humpolecko z rozhledny nebo muzicírování Martina Sýkory s kytarou.

Akci Charita pro město finančně podpořil Kraj Vysočina a řada dalších.

Jarní úklid v těchto dnech probíhá po celém Pelhřimovsku.