„Potřebuji do nákupní zóny u Kauflandu. Autobusy ICOMu tudy teď kvůli objížďce projíždějí, ale nezastavují tam a staví až na autobusovém nádraží, a to bych musela jít přes celé město. Ve čtvrtek jsem proto raději jela s jiným dopravcem, který staví i v Pražské ulici," svěřila se Jana Straková, která přes léto pobývá na samotě u Humpolce.

Kvůli opravě zmíněného úseku totiž autobusy z Humpolecka jezdí oklikou přes Pražskou ulici. Řada cestujících ale nemůže pochopit, proč dominantní dopravce ICOM Transport v této ulici namísto u Rekrey nestaví, když je v Pražské ulici pravidelná celoroční zastávka například pro autobusy jedoucí 
z Košetic nebo z Pacova.

Podle dopravce ale není 
v jeho možnostech na této zastávce stavět. „Jsme povinni plně respektovat rozhodnutí krajského úřadu, které se týká tras linek, včetně výčtu obsluhovaných zastávek. Přičemž jakékoliv nedodržení licence může být sankcionováno. Na výše uváděných linkách není zastávka Pražská zahrnuta 
v přidělené licenci," vysvětlil důvod jednání Petr Palovčík 
z firmy ICOM Transport. Řidiči v autobusech mají GPS, takže i kdyby chtěli cestujícím tajně „vyhovět", mohou za to být postiženi.

Vyšší náklady

Oprava křižovatky u nemocnice přitom vadí i samotnému dopravci. Jeho náklady totiž rostou. „Objížďka je spojena 
s vyššími náklady. V brzkých ranních a pozdních odpoledních a večerních hodinách ale využíváme průjezdu stavbou. Díky malému provozu je zajištěn rychlý  průjezd," informoval Palovčík.
V průběhu dne ale průjezd stavbou možný není kvůli navazujícím spojům. „V dopravní špičce by byl průjezd spojen s výrazným zdržením 
v kolonách. Proto využíváme objížďky, která umožňuje cestujícím bezproblémový přestup na navazující spoje," sdělil Palovčík.

Dražší je cesta do Pelhřimova i pro ty cestující, kteří byli zvyklí vystupovat u Rekrey. Když například jedou 
z Humpolce od Mléčných lahůdek na pelhřimovské autobusové nádraží, zaplatí o tři koruny více než při výstupu na zastávce u Rekrey.

V případě, že by cestující odmítl vyšší částku za cestu zaplatit, je postup jasný. „Pokud by se tak stalo, nemůže řidič pasažéra odbavit. Cestující je povinen mít u sebe během cesty platnou jízdenku. Pokud ji nemá, může být revizorem pokutován částkou 1500 korun," dodal Palovčík.

Dlouhodobá oprava

Oprava průtahu Pelhřimovem je rozdělena do čtyř etap a kompletně má být hotova příští rok do zimy.
„Stavba má být kompletně dokončena v prosinci 2014. V souběhu se stavbou dojde k rekonstrukci vodovodního řádu uloženého ve vozovce na ulici Myslotínská. Tyto práce se předpokládají zahájit na jaře 2014," uvedla Františka Revúcká z jihlavské pobočky vlastníka průtahu, Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava průtahu
První etapa: od začátku Pelhřimova ulice Myslotínská po křižovatku na Skrýšov (rok 2014)
Druhá etapa: od křižovatky na Skrýšov k podchodu u autobusového nádraží (rok 2014)
Třetí etapa: od podchodu u autobusového nádraží po křižovatku u hotelu Rekrea (zhruba říjen 2013)
Čtvrtá etapa: od křižovatky u hotelu Rekrea po křižovatku se silnicí I/34 (nyní probíhá)

Michaela Blehová