Více než měsíc komplikuje dopravu uzavírka ulice Řemenovské. Z důvodu práce na silnici je komunikace ve zmíněné ulici uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Slovanského bratrství po křižovatku s ulicemi Fibichovou a Bezručovou. Na normální provoz v této lokalitě si budou muset řidiči ještě dva týdny počkat. Ukončení stavebních prací je totiž naplánované na 31. října.

Stavební práce zahrnující rekonstrukci kanalizace, vody, povrchů komunikace i chodníků a v neposlední řadě i veřejného osvětlení, probíhají i v ulici pod Floriánem. V úseku od ulice Vlásenické k odbočce k ulici Menhartově z toho důvodu platí omezení provozu. Veškeré naplánované práce by podle plánů měly být dokončeny již tuto neděli, tedy 15. října.

Pro veškerou dopravu se uzavřela i ulice Pichmannova. Z důvodu opravy kanalizace a vodovodu bude do až do 10. listopadu zmíněná ulice zcela uzavřena v úseku dlouhém zhruba 220 metrů.

Menší komplikace platí i v ulici Táborské, kde je omezení v důvodu rozšíření parkovacích míst, a v ulici Boženy Němcové, kde probíhá budování nového parkoviště.