Do projektu se přihlásilo 1 307 společností z celé ČR, nominováno do soutěže bylo 89 z nich. Každá společnost soutěží za kraj, v němž má sídlo. Předpokladem účasti v tomto projektu Český lídr je, aby majiteli společnosti byli čeští občané a kapitál společnosti aby byl stoprocentně český, obrat byl od 200 milionů a minimální počet zaměstnanců 50.

Hodnotila se kvalita managementu, kvalita produktu, schopnost inovace, zhodnocení dlouhodobých investic, finanční situace, kvalita služeb zákazníkům ale i odpovědnost vůči pracovníkům a životnímu prostředí. Při vyhlášení výsledků uvedla ředitelka obchodního oddělení IPC plast Markéta Čechová, že firma má roční obrat kolem 670 milionů korun, zaměstnává 327 pracovníků, vyrábí ročně kolem 75 milionů malířských válečků a 18 milionů držadel k válečkům a vyváží 90 procent výrobků do zahraničí.

V Kraji Vysočina obsadila druhé místo Kamenická stavební a obchodní firma s centrálou v Kamenici nad Lipou a třetí je IT společnost Gordic, která má hlavní sídlo v Jihlavě.