Zájemci o studium na této škole s nadregionální působností i jejich rodiče budou moci zavítat do samotné školy v humpolecké Školní ulici, na školní pracoviště v Nádražní ulici, do Školního statku Dusilov na okraji Humpolce i na pracoviště ČZA ve Světlé nad Sázavou.

Na programu je například prohlídka specializovaných učeben, dílen, laboratoří i stájí školního statku, dojde i na ukázky řemesel, jízdy na koních či kynologického výcviku.

ČZA nabízí obory učňovské i ty s maturitní zkouškou. V Humpolci se dnes studují obory jako třeba Agropodnikání-ekologické i konvenční zemědělství, Agropodnikání-chov koní a jezdectví, Mechanizace a služby nebo také Chovatelství-kynologie.

V pátek budou školní pracoviště otevřena po celý den, v sobotu pak v dopoledních hodinách.