V pečovatelské službě jsou volné kapacity, stejně tak v osobní asistenci a domácí hospicové péči. O tom, co mohou zájemci od charity žádat, hovoří vedoucí terénních služeb osobní asistence a pečovatelské služby Pavla Černá.

Jak je to dlouho, co se projevil úbytek klientů?
Začalo to asi před Vánoci. U nás to jde vždy od extrému k extrému. Buď klienti nejsou, nebo je tak velký zájem, že uvažujeme o vyhlášení stop stavu. Nižší počet klientů bývá přes prázdniny, ke starším lidem se třeba tehdy rodina vrací a zajišťuje služby sama. Klientů nám bohužel ubývá i kolem listopadu, hodně jich umírá okolo dušiček. Nyní také přišlo takové zvláštní období a zemřelo nám poměrně dost klientů. Další sháníme obtížně, protože – jak při uzavírání smluv zjišťuji – o nás nevědí nebo netuší, jaké služby můžeme poskytnout. Od pomoci s hygienou přes nákupy či pochůzky po dovoz a doprovod k lékaři, ale naši pracovníci si také mohou přijít s klienty jen popovídat. Je dobré, aby o tom věděli i příbuzní, protože kolikrát řeší situaci, kdy nemohou odejít ze zaměstnání nebo už na péči o příbuzného sami nestačí. 


V čem spočívají terénní služby nabízené charitou?
Služby jsou si podobné. Společné mají to, že se uskutečňují zásadně v domácnostech klientů, aby tak mohli co nejdéle zůstat doma. Osobní asistence je volnější v tom, že si člověk sám určuje své potřeby, zadává instrukce, jeho potřeby se každý den mohou lišit. Naši pracovníci mu pomáhají s tím, co kvůli zdravotnímu omezení nedokáže sám. V případě pečovatelské služby klienti vědí, že nějaký úkon sami nezvládnou, například koupel, nákup, úklid. Jejich potřeba je pořád stejná. Klienty také lze mezi službami převádět. Osobní asistence a pečovatelská služba vychází nastejno i finančně. U domácí hospicové péče nabíráme klienty, kteří mají velmi rozkolísaný zdravotní stav nebo jsou v terminálním stadiu nemoci, což určí smluvní lékařka. Předpokládá se, že takový klient potřebuje víc péče, proto je služba více dotovaná. Může být poskytována čtyřiadvacet hodin denně stejně jako osobní asistence. Pečovatelská služba se omezuje na dobu od šesti od rána do devíti hodin do večera, v případě nutnosti i jindy.


Jaké máte v jednotlivých službách kapacity?
Nemáme určený strop, při jehož dosažení bychom si řekli, že dalšího už nevezmeme. Většinou to vyplývá z plánu služeb, jejich rozložení, z počtu pracovníků a náročnosti klientů. 


Kolik pracovníků je k dispozici?
Kolem patnácti. Mají většinou úvazky na všech třech službách a vzájemně jsou schopní za sebe zaskočit. 
Na terénních službách pracují samé ženy?
Je to tak. Důvodem je pravděpodobně výše platu. Muži také většinou hledají práci na plný úvazek, zatímco zde mají zaměstnanci často zkrácené úvazky. Sháněli jsme muže alespoň jako dobrovolníka, ale bezúspěšně. 


Využíváte také dobrovolníků?
Nyní s žádnými nespolupracujeme, ale nebráníme se tomu. Zatím jen nikdo neprojevil zájem. Snažili jsme se najít dobrovolníka pro jednoho klienta na doprovody a společenský kontakt, ale nepodařilo se nám to. 


Jaké je věkové složení vašich klientů?
Máme docela široké spektrum klientů, ale největší část tvoří senioři. Dále jsou to lidé s tělesným či zdravotním postižením, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, a také několik nezletilých klientů, děti s mentálním nebo tělesným postižením. Na osobní asistenci jich pravidelně využívá naše služby osmnáct, na pečovatelské službě je teď třiatřicet aktivních klientů, z nichž někteří si jenom nechávají dovážet oběd. Ten ale nedovážíme každému. Zájemce musí spadat do naší cílové skupiny, například mu hrozí sociální vyloučení nebo z důvodu zdravotního omezení či vysokého věku není schopen si jej zajistit sám. 


Kam za klienty dojíždíte?
Po celém okrese. Největší působnost má domácí hospicová péče, která zasahuje i na Kamenicko či Pacovsko. Tam jsou sice také charity, ale tuto službu nemají. Působnosti služeb se různí, proto je dobré zavolat nebo se zastavit u nás, kde zájemci podáme detailnější informace. 


Je problém v případě potřeby od smlouvy s vámi odstoupit?
Vůbec ne, je to možné kdykoli, stejně tak lze ve smlouvě cokoli upravit. Po domluvě se také může uzavřít jen na dobu určitou.

Kolik co stojí
Osobní asistence + pečovatelská služba – 108 Kč/hod. U peč. služby navíc taxy za jednotlivé úkony (např. 25 Kč/dovoz oběda)
Domácí hospicová péče – 80 Kč/hod.
V tíživé životní či finanční situaci si lze zažádat o slevu.
Kraj letos pošle dotaci přes sedm milionů korun na služby domácí hospicové péče. V současnosti podporuje sedm zařízení, mezi nimi i pelhřimovskou charitu, která od něj dostane 1,07 milionu. Krajská dotace nyní tvoří přes 55 % nákladů těchto zařízení.