Teď se jim objekt otvírá znovu, už s nainstalovanou stálou expozicí. Ve středu přijdou pozvaní hosté, na neděli na 14. hodinu je zvána široká veřejnost.

„Z opraveného interiéru jsou velice zajímavé repliky svítidel – na hlavním lustru byly částečně použity díly, které se dochovaly na půdě. Příchozí si mohou prohlédnout expozici Architektura synagog, autorem je Arno Pařík," zve Jan Kindermann, koordinátor projektu Deset hvězd, při kterém se opravilo deset českých synagog.

„Chtěla bych poděkovat panu Tomáši Frantovi a jeho pracovníkům, kteří na synagoze odvedli špičkovou a poctivou práci na jedničku s hvězdičkou," říká předsedkyně občanského sdružení „Pro synagogu v Nové Cerekvi" Libuše Hodíková.

„Díky patří i pracovníkům Federace židovských obcí, členům zmíněného občanského sdružení a členům výtvarné skupiny NoCe z Prahy i všem ostatním, kteří pomáhali jak finančně, tak pracovně,"  dodává s tím, že o prohlídku tohoto ve střední Evropě ojedinělého klenotu je zájem i z Izraele či USA.

Nová brožura

Text expozice je podle Kindermanna z prostorových důvodů jen v češtině, anglický text si lze vyžádat od průvodců z řad studentů, kteří umí anglicky.

Jan Kindermann doplňuje, že kromě stálé expozice se v synagoze počítá s koncerty, přednáškami a příležitostnými výstavami, a to po dohodě s partnerem, městysem Nová Cerekev, který může prostory využívat i pro své účely jako třeba předávání vysvědčení.

To potvrdil i starosta Zdeněk Rajdlík.  Městys také finančně podpořil brožuru dokumentující dva novocerekvické židovské hřbitovy. Ta teď vyšla a bude k dispozici právě i v synagoze.

Celkové náklady na opravu synagogy dosáhly 23,5 milionu korun. Jak zmínil Kindermann, z 85 procent přispěla dotací Evropská unie a 15 procenty český stát. Slavnostního otevření se má účastnit mimo jiných také izraelský velvyslanec Gary Koren.