Jaké jsou hlavní letošní investiční akce v Horní Cerekvi?
Ne každý rok může být „investiční" jako třeba ten loňský, kdy proběhla oprava vodovodu Hříběcí, zateplení DPS a bezbariérové úpravy zdravotního střediska. Letos máme připraven jen „provozní" rozpočet a případné investice záleží na získání jiných zdrojů, hlavně dotací.

Co dalšího trápí obyvatele města, ale nejsou na to zatím peníze nebo to ani z pozice vedení nejde řešit?
Největší problémy našeho městečka jsou: 1) málo pracovních příležitostí v místě – to lze z pozice vedení řešit velmi těžko, ne-li vůbec. Vytváříme alespoň několik sezónních pracovních míst na venkovní úklidové práce, 2) neexistence nových ploch pro výstavbu –  připravujeme základní technické vybavení pro 17 rodinných domů, 3) úroveň vzdělávacího procesu žáků ZŠ – loni došlo alespoň k výměně ředitele školy.

Zmínil jste nová nová pracovní místa. Rýsují se aspoň v budoucnu nějaká další?
O vzniku nových pracovních příležitostí v letošním roce nemám žádné signály. V dalším období ale bude vytvořeno asi 25 míst v domech pro klienty Domova Jeřabina. Na tomto projektu spolupracujeme s vedením domova a krajem.

Jaké budete muset letos nebo v nejbližší době řešit situace ve školství?
V mateřské škole máme přihlášeno 55 dětí a základní školu navštěvuje 176 žáků. Kapacita obou škol je samozřejmě vyšší, nicméně pokles počtu dětí se u nás zastavil a náš demografický výhled je mírně optimistický. Koncem roku jsme požádali o dotaci na rekonstrukci přístavby ZŠ a školní kuchyně. Oba provozy jsou takřka v havarijním stavu.

Je ve městě dostatečně zajištěná zdravotní péče?
V Horní Cerekvi ordinuje praktický, dětský a zubní lékař. Třikrát týdně je v provozu chirurgická ambulance a denně lékárna. Nejzákladnější péče je tedy zajištěna.

O kolik víc peněz by Horní Cerekvi mělo přijít z Rozpočtového určení daní a nesebere vám to stát zase někde jinde?
Dle predikce ministerstva financí a kalkulačky Svazu města a obcí by měl být nárůst příjmů ze sdílených daní ve výši 4,5 milionu korun. Kdyby se tato příznivá předpověď naplnila alespoň z padesáti procent, bylo by to milé. Návrh rozpočtu města je ale raději zdrženlivý.

Mění se letos výše příspěvku na sport, kulturu a volný čas?
Loni dosáhla podpora sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit dvou milionů korun a věřím, že letos nebude nijak výrazně nižší.

Jaké je v Horní Cerekvi pro letošek vodné, stočné a poplatek za odpady?
Poplatek za likvidaci domovního odpadu jsme zvýšili o 100 korun na 600 korun. Vodné a stočné činí celkem 32 korun plus DPH.

Na závěr dovolte osobní otázku: Jaké jste si vzal do nového roku své osobní předsevzetí?
Žádné. Pokud chce člověk něco změnit, má to udělat hned, a ne čekat na Nový rok. A dodávám přání, ať letošní rok všichni přežijeme ve zdraví a při dobrém rozumu.