Jednosměrný provoz bude zaveden ve Friedově ulici od křižovatky s ulicí Pod Náspem po křižovatku s Rosolovou ulicí. Nová jednosměrka tak naváže na starší opatření stejného druhu, čímž se celá Friedova ulice stane jednosměrnou.

K úpravě dopravního řešení v lokalitě sáhla radnice na základě požadavků obyvatel.