Nejvíce se malým návštěvníkům nemocnice líbí panenka Cecilka, na které děti poznávají lidské tělo a orgány a mohou ji i ošetřovat.

V průběhu roku se projektu zúčastní zhruba šest set dětí. „Pilotní projekt proběhl v roce 2011. Oslovili jsme ředitele základních škol v Pelhřimově a okolí a nabídli jim možnost přihlášení k účasti,“ přemítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Vladimíra Macháčková.

Projekt je realizován formou her a praktických seminářů probíhajících přímo v Nemocnici Pelhřimov nebo návštěvou zdravotnického pracovníka ve škole jako součást výuky.

Vedení základních škol má o seznamování s prostředím nemocnice ze strany dětí tímto způsobem velký zájem, proto nemocnice tento projekt od roku 2012 postupně rozšířila a rozdělila podle věkových kategorií. „Pro děti ve věku od pěti do osmi let máme připravenou hru na lékaře a sestřičku s panenkou Cecilkou na téma poznej lidské tělo. Děti seznamujeme s orgány panenky Cecilky, s lékařským vyšetřením. Děti odpovídají na otázky lékaře, ukazujeme lékařské přístroje jako třeba otoskop, fonendoskop, ušní teploměr, tonometr nebo pulsní oxymetr. Děti si zkouší jednorázové oblečení, a to pláště, ústenky, čepice a rukavice. Poslouchají si vlastní srdíčko, bříško a dýchání fonendoskopem,“ vyjmenovala koordinátorka projektu Pavlína Fridrichovská.

Starší děti do deseti let absolvují návštěvy nemocnice se zaměřením na ochranu zdraví, hygienu rukou, první pomoc a prevenci úrazů. Podle Pavlíny Fridrichovské je úrazovost dětí velmi častá, proto zdravotníci poukazují na význam ochranných pomůcek při sportu a radí těm nejmenším, jak by se měli chovat ve svém volném čase. Děti se učí například přivolat záchrannou službu a komunikovat s operátorem zdravotnické záchranné služby.

Dále se projekt zaměřuje na výživu a pohybovou aktivitu, zdravou svačinu a pitný režim. „Kontrolujeme například ve škole přinesenou domácí svačinu dětí a pitný režim. S dětmi připravujeme jednoduché zdravé občerstvení i se věnujeme problematice návykových látek,“ upřesnila Pavlína Fridrichovská.

Cílem projektu je zajištění vhodných aktivit na podporu zdraví podle věkových skupin dětí, které se začleňují do vzdělávacích plánů v rámci Školního vzdělávacího programu. Děti jsou vedeny k aktivnímu zájmu o vlastní zdraví a podpoře zdravého životního stylu.

Podle zkušeností učitelů si děti poznatky z nemocnice zapamatují více než ze školy. „Obvykle se děti setkají s nemocnicí, jen když jsou nemocné. Takto vidí prostředí i jinak. Hry a soutěže v projektu je baví,“ řekla za pedagogy Blanka Bartošková ze Základní školy Na Pražské v Pelhřimově.