Odpuštění části sankcí, které vyplynuly z uzavřené smlouvy mezi městem jako investorem a společností jako zhotovitelem, odhlasovalo třináct z přítomných sedmnácti zastupitelů města na středečním zasedání. Proti byla opoziční zastupitelka Alena Štěrbová (za ANO).

Na úvod debaty místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo (za ČSSD) přednesl čísla. „Termín opravy ulice byl stanoven od 22. dubna do 19. srpna. Oficiálně jsme hotovou stavbu převzali 29. října, o den později se úspěšně uskutečnila kolaudace. Režim předčasného užívání ulice začal platit 18. září. V té době byla samotná rekonstrukce hotová, chyběly formální záležitosti, kvůli nimž se na předání čekalo do října," vyjmenoval Namyslo.

Co se týče ceny, město 
v rozpočtu na letošní rok vyčlenilo devatenáct milionů na kompletní opravu Rašínovy ulice. Vysoutěžená částka ale nakonec činila 14 milionů 
35 tisíc korun, jenže firma ulici zrekonstruovala za 
13 milionů a 24 tisíc korun. „Vznikly méněpráce, například se zkrátila dešťová kanalizace, vysázelo se méně stromů a použilo se více starých obrub," nastínil místostarosta, proč rekonstrukce byla nakonec ještě levnější.

Podle uzavřené smlouvy se firmě načítaly sankce za celkem 71 dní, což činilo 
1,675 milionu korun. Dalších 25 tisíc měla společnost zaplatit za nedodržení náhradního harmonogramu prací, na kterém se s městem dohodla, když bylo evidentní, že smluvní termín dokončení nestihne. Podle smlouvy bylo možné, aby firma o odpuštění případných sankcí požádala.
Rada města navrhla, aby město firmě prominulo 150 tisíc za prvních deset dnů prodlení a milion 25 tisíc za 
41 dní, které uběhly od povolení předčasného užívání do oficiálního převzetí stavby. Penalizace tedy vyšla na 
525 tisíc korun. „Měsíční sankce je bez debat, ale máme firmu ještě penalizovat za formální záležitosti?" zauvažoval starosta Humpolce Jiří Kučera (ODS), který se vyjádřil pro odpuštění sankcí tak, jak je navrhla rada.

Podle slov Namysla, jenž byl rovněž pro odpuštění části sankcí, vyšla firma v několika ohledech vstříc jak městu, tak i obchodníkům, kteří mají v Rašínově ulici obchody.

Jednatel firmy Michal Holík uvedl, že právě na žádost podnikatelů oproti původnímu záměru rozdělili stavbu na dvě části, aby co nejdéle zachovali bezpečný přístup do obchodů. Podle Holíka to byl jeden z důvodů zdržení.
Přesto delší dobu rozkopaná ulice způsobila obchodníkům komplikace. Jak řekla majitelka second handu Miroslava Hamáčková, společně s další podnikatelkou poslala přímo starostovi města žádost o kompenzace za ztráty na tržbách. „Odpověď zněla, že na ně nemáme nárok," sdělila Hamáčková s tím, že je nepříjemně zaskočilo, když si v odpovědi přečetli, že prosba obchodníků k firmě byla jedním z důvodů zpoždění oprav.

Dalším faktorem zdržení měl být nesoulad projektové dokumentace dešťové kanalizace se skutečným uložením podzemních inženýrských sítí a na vině byly také nutné přeložky mělko uložených kabelů. „Dokud při rekonstrukci takového rozsahu nekopneme do země, nemůžeme si být úplně jistí, co nás čeká. Některé věci nelze předpokládat," podotkl Holík. Dodal, že sankce ve výši 1,7 milionů korun by pro firmu byla velmi citelná. „Myslím, že jsme se městu i obchodníkům snažili vyjít vstříc, stavbu jsme k 18. září dokončili a kvalitně, zatím jsem stížnosti neslyšel. A nakonec byla rekonstrukce i levnější. Proto zastupitele žádáme o lidskou shovívavost," argumentoval jednatel.

Proti odpuštění částí sankcí vystoupila opoziční zastupitelka Alena Štěrbová. „Zastupitelé by měli hájit veřejné finance. Kdyby to byly mé peníze, tak dobrá, ale podle mého názoru se občanům, kteří stavbu sledovali a viděli, kdo tam v létě pracoval, nedá rozumně vysvětlit, proč část sankcí odpouštíme. Sice šlo o přísnější smlouvu, ale tak se má v dnešní době postupovat," přemítala Štěrbová.

Proto, že podobná smlouva dříve neexistovala, mělo podle ní město takové problémy například při rekonstrukci Na Rybníčku. „Obávám se, že toto rozhodnutí je návodem pro další firmy," nesouhlasila s výsledkem Štěrbová.