Václav Paulík se Deníku svěřil, že měl pro rezignaci osobní důvody. „Už mě to nebavilo. Neustále se u nás někdo hádá a nic se tu neděje. Svou roli sehrály i určité neshody se starostou,“ vysvětlil důchodce.

Zastupitelem byl pět volebních období. „Věk nebyl překážkou, ale už jsem z místních vztahů unavený. V únoru jsem tak svou rezignaci potvrdil i písemně. Snažili se mě přemluvit, ale byl jsem definitivně rozhodnutý,“ prozradil Paulík.

Ode dne obdržení rezignace má starosta třicet dnů na zaslání návrhu na vyhlášení nových voleb. „Máme ale problém s kandidátkou. Nedáme ji totiž nejspíš dohromady. Je tak možné, že do budoucna úplně zanikneme,“ řekl sklesle starosta obce František Plášil.

Případné volby ministr vnitra vyhlásí do dalších třiceti dnů. „Pokud by se pro ně nepodařilo sestavit kandidátku, neuskutečnily by se. Ministerstvo vnitra by jmenovalo správce obce a volby by byly vyhlášeny znovu do doby, než by se podařilo kandidátku sestavit,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Jak naznačil starosta, je tady i možnost, že by Vysoká Lhota v budoucnu přestala být samostatnou vesnicí a naopak by se stala jen místní částí některé z přilehlých obcí. Má to však jeden háček. „V každém případě by muselo dojít ke zvolení funkčního zastupitelstva, které jako jediné může o případném sloučení či připojení k jiné obci rozhodnout,“ upozornila Neuwirthová.

Někteří z místních by tento krok uvítali. „Mně by to nevadilo. Možná by to pro nás v některých ohledech bylo i výhodnější,“ přemítal jeden z obyvatel Vysoké Lhoty, který si nepřál být zejména kvůli velikosti obce a vzájemným vztahům jmenovaný.

Podobný názor má i Helena Paulíková. „Bylo by jedině dobře, kdybychom se stali místní částí kohokoliv. Osobně by se mi líbilo přidružit se ke Kámeni, protože tam vše krásně funguje,“ přidala se k prvnímu dotázanému.

„Celý tento proces je však podmíněný souhlasem zastupitelstva obce, ke které by se případně chtěli připojit,“ podotkla Neuwirthová. Dodala, že pokud by se tak skutečně stalo, byla by Vysoká Lhota vůbec první obcí na Vysočině, která by přistoupila k tomuto kroku.

Vysoká Lhota je nejmenší obcí na Vysočině. Aktuálně tady žije jen čtrnáct stálých obyvatel. Zajímavostí je, že jejich věkový průměr je přes sedmašedesát let a za posledních minimálně pět let se tady nenarodilo žádné dítě.