„Stavební práce už máme skoro hotové. Upravili jsme nezpevněné úseky cest u Bradla, v lesoparcích Melíšek a Hamerky, vystavěli nové terénní schody u hráze Zámeckého rybníka, téměř hotové už jsou i směrovky. Ještě nám zbývá doopravit některé lavičky," vyjmenoval kamenický starosta Ivan Pfaur.

Vznikla i takzvaná vstupní místa, která mají na Procházku upozornit a podat základní informace o projektu. „Jsou celkem čtyři: u kina, na Bradle, u dopravního hřiště a u bývalé pily na Johance. Jedná se o zastřešené lavičky s informačními panely a mapami," popsal Pfaur s tím, že v srpnu se nechají vytisknout propagační materiály – letáky a „skládačky".

Náklady na realizaci Procházky kolem Kamenice přesáhnou dva miliony korun. Částku 1,9 milionu pokryje dotace, zbylých čtyři sta tisíc korun doplatí město z úvěru, který si spolu s Procházkou vzalo i na další investiční akce.

Nela Kyselová