Hlasování ale vyznělo tak, že počet příznivců i odpůrců ježka a broučka v centru je takřka vyrovnaný. Radní města, kteří anketu vyvolali, se kvůli nerozhodnému výsledku usnesli celou věc postoupit zastupitelstvu.

Městský úřad do konce února obdržel papírovou 
i elektronickou formou 727 hlasů. Z toho 278 bylo pro zachování hřiště u kašny, kam ho loni v létě schválilo umístit zastupitelstvo. O osm hlasů víc, tedy 286, se ale vyslovilo pro přesun atrakcí pro děti nad základní uměleckou školu, kde je u pivovaru altánek 
s odpočinkovou zónou.

Kromě těchto dvou variant mohli lidé ještě sami navrhnout další lokalitu, kam by se atrakce daly přesunout. Nejvíc návrhů získala Děkanská zahrada (51 hlasů) a městské sady (43 hlasů). Ostatní návrhy už byly menšinové. Na základě ankety měli vše rozlousknout radní města.
„Ale protože rozdíl nebyl výrazný, rozhodli jsme se postoupit věc zastupitelstvu, které ho projedná 28. dubna. Můj osobní názor je, že bychom měli ctít výsledek ankety. Toto doporučení půjde 
i zastupitelům," sdělil pelhřimovský starosta František Kučera.

Podle něj je současné umístění nebezpečné tím, že děti mohou z okrajů upadnout přímo na dlažbu anebo se zranit 
o kovovou obrubu.
Starosta koncem minulého roku řekl, že přes zimu měly atrakce dočasně odstranit technické služby. K tomu ale nedošlo. „Nechaly si totiž udělat atest odborníkem, který hřiště označil za nebezpečné pro děti, a proto ho odmítly převzít. Takže dnes je hřiště vlastně bezprizorní," doplnil starosta. Rizika by se podle něj snížila přesunem hřiště nad základní uměleckou školu, kde by se zapustilo do země a začlenilo do terénu.

Podobně argumentuje také radní Jaroslav Vítků, který chce ctít výsledek ankety. Při umístění naproti kinu by se podle něj nemusely řešit dopadové plochy – jednoduše proto, že případný pád dětí na trávu je daleko bezpečnější než pád na dlažební kostky.

Naopak radní Josef Doubek se kloní spíš k názoru ponechat hřiště na svém místě. 
„V době, kdy se o jeho umístění na náměstí rozhodovalo, jsem měl určité výhrady, ale teď jsem spíše pro to, aby tam zůstalo. Děti si na něj už zvykly, je tam lépe využito 
a na náměstí je víc pod dohledem," vysvětlil radní své postoje.

Radní dodává, že přesun hřiště nad ZUŠ by si vyžádal nemalé náklady, a to hlavně do terénních úprav prostranství, které není vodorovné.
Podle Josefa Doubka navíc hřiště ráz historického náměstí nijak výrazně nenarušuje. To byla totiž hlavní výtka jeho odpůrců už v loňském roce, kdy se celá věc stala i předvolebním tématem. O vyjádření k atrakcím uprostřed náměstí jsme proto nyní požádali hlavního památkáře města, Vladimíra Staňka.

„Nejde o rekonstrukci, ani o stavební úpravu, beru ho jako dočasnou záležitost," říká. Hřiště tak podle něj má podobný status jako třeba obří rekordmanský rozcestník vztyčený u infocentra.

Laicky řečeno: i jeho umístění uvnitř městské památkové rezervace mohou někteří vnímat kontroverzně, ale tím, že jde kdykoli odstranit, ráz náměstí tolik neovlivňuje, 
a lze ho tudíž podle Vladimíra Staňka tolerovat.

Iniciátorem umístění hřiště na náměstí byl loni tehdejší místostarosta Pavel Pípal, který argumentoval hlavně oživením náměstí pro rodiny s malými dětmi – což se podle něj tímto krokem podařilo.