Desítkám návštěvníků ukázali průvodci v čele s opatem Jáchymem Jaroslavem Šimkem běžně nepřístupné prostory a unikátní exponáty 
z klášterních depozitářů. Na snímku jsou návštěvníci u desky se jmény internovaných kněží a řeholníků.