Ušetřen nebyl ani vzrostlý jasan v Pošenské ulici v Pacově, v blízkosti rodinných domů. Událost znovu vzdudila diskusi k tématu, o kterém Deník už dříve informoval. Přinášíme názory obou stran:

Větev po bouřce spadla přímo do obytné oblasti. Větve bezprostředně ohrožují život a zdraví a navíc při každém zhoršení klimatických podmínek ničí majetek domu (střecha, vrata apod.).

Město Pacov po několikanásobných urgencích a posílání fotografií odmítá strom porazit. Ten se jen občas upraví, ale větve padají dál. Občané v Pošenské ulici v Pacově se bojí o svůj život (i projíždějící vozidla a chodci na místní komunikaci).

Dle § 8 odst. 4 z č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny   může vlastník stromu, pokud ten bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví, jej porazit bez povolení okamžitě.

Občané žijící v Pošenské ulici tak doufají, že budou respektovány hodnoty lidského života, zdraví a majetku nad ochranou vzrostlého stromu a nad vyjádřením starosty města, že strom tam stál dříve než zastavěná část.

Pokud si tímto vyjádřením stojí starosta města Pacov za svým názorem, přejí mu, aby v době zhoršení klimatických podmínek trávil svůj volný čas pod tímto jasanem v Pošenské ulici.

Věří, že když mohlo dojít k pokácení okrasných stromů v parku a v okolí pacovského zámku, bude Město Pacov respektovat základy lidských práv občanů v ulici Pošenská.

Obyvatelé Pošenské ulice, kteří se cítí ohroženi a nepřáli si být jmenováni

Stanovisko města

Děkuji Pelhřimovskému deníku za možnost vyjádřit se na téma vzrostlého jasanu v Pošenské ulici v Pacově.
Daný problém byl již v minulosti mediálně řešen a proto se budu muset opětovně opakovat. Pozemek, na kterém strom stojí, město Pacov převzalo v roce 2010 od Pozemkového fondu České republiky.

Ihned po převzetí pozemku a stromu došlo k prvním úpravám jasanu. Do této doby nebyl strom ošetřován, prořezáván a zabezpečen.

Od doby, kdy strom vlastní město Pacov, byl strom ošetřen, byla provedena vazba a pravidelně dvakrát za rok jsou prováděny revize stromu. Mohu říci, že se jedná o nejsledovanější strom v Pacově. Přijde mi nefér prohlásit, že o strom není pečováno.

Každý strom je živý organismus, který roste a po letních bouřkách může dojít k odlomení větví (v tomto případě spíše větviček).
Koupím-li si dům, kde v sousedství roste vzrostlý strom, tak musím počítat s tím, že na podzim padá listí a při bouřkách může odpadnout větvička. Strom je také sledován z pohledu jeho zdravotního stavu, který je dobrý.

Jedná se o dominantu Pošenské ulice a jeho pokácení podle mě není dobrý nápad. Sám jsem na toto téma mluvil s řadou lidí z Pošenské ulice.
Valná většina vyslovila názor, že pokud je strom zdravý a je průběžně ošetřován, tak není důvod jej pokácet.

Lukáš Vlček, starosta Pacova