„Nebýt této svobodné iniciativy, byl by to hodně drahý špás,“ ocenil při sobotní oslavě a svěcení kapličky snahu Bolechovských želivský starosta Karel Chmel. Obec dodala „jen“ materiál za 80 tisíc korun. Všechno ostatní záviselo na přičinlivosti mužů.

„Asi nejtěžší bylo vyztužit stavbu železobetonem. Statika už nebyla nejlepší, kaplička by se zakrátko asi sesunula,“ pravil jeden z dobrovolníků, vysloužilý řemeslník Jan Vlach, který se před penzí věnoval právě opravě památek.

Svépomocné gesto vzalo Bolechovským spoustu volného času. Na návsi se lopotili od jara. Po práci, o víkendech. „Občas to bylo těžké. Výsledek ale rozhodně stojí zato,“ pohlédl na nazdobenou kapličku Daniel Borovský, který pomáhal s výměnou oken. Pochvalnými slovy nešetřil ani opat Bronislav Ignác Kramár, který v sobotu odpoledne před zraky všech obyvatel staronové modlitební místo vysvětil. „Moc si vážím toho, že se v okolních vesničkách daří kapličky obnovovat. Spočívá v nich kus historie,“ připomněl Kramár.

Zaplatili ji vojáci

Toho okamžitě doplnil želivský páter Jaroslav Jáchym Šimek. „Bolechovská kaplička má skutečně zajímavou minulost. Okolo roku 1860 se tu usadili vojáci, lidé se o ně starali. Asi rok poté, co oddíly ze vsi odtáhly, dorazil dopis od velitele vojska. V něm stálo, že Bolechovští dostanou za svoji pohostinnost odměnu. Obyvatelé se poradili, co si za peníze pořídí. Shodli se právě na kapličce,“ vysvětlil páter Šimek.