Hlavní opravy, které dělníci dodělali během letošního září, prováděli místní Josef Kokta, Jan Vlach a Jiří Mrťka. Tento vodojem, který byl postaven v roce 1908, sloužil jako zdroj vody pro obec asi do roku 1960, pak byl nahrazen novým vodojemem a starý zůstal v zapomnění a chátral.