Právě v zimních měsících budou mít Kameničtí navíc ještě možnost odnést svůj odpad do sběrného dvora. „Pro zavedení těchto novinek jsme se rozhodli proto, že od letošního roku jsou obce povinny zajistit sběr bioodpadu po celý kalendářní rok. Teď jsme hledali jen formu, jakou by jsme zvolili,“ vysvětlil důvod změn starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Svoz bioodpadu bude probíhat i nadále prostřednictvím hnědých nádob jednou v měsíci, a to v pátek. Sběrný dvůr pak bude otevřen také jedenkrát měsíčně, ale v sobotu od 8 do 13 hodin. „Nakonec jsme to vymysleli tak, že svozová firma bude jezdit i v zimě, ale předpokládáme, že bioodpad se v zimě nebude hromadit tak rychle jako v průběhu vegetačního období. Proto jsme interval svozu odpadu prodloužili na jednou měsíčně. Stejně tomu je i u sběrného dvora,“ potvrdil Jaromír Pařík.

Do teď fungoval ve městě svoz bioodpadu od dubna do konce října dvakrát měsíčně. „Sběrný dvůr teď v zimním období nebude otevřený každý týden, ale jednu sobotu v měsíci,“ řekl kamenický starosta.

Na tamních sídlištích jsou na bioodpad určené velké hnědé kontejnery. U rodinných domů pak lidé bioodpad vyhazují do malých speciálních popelnic. „Předpokládáme, že kdo bude chtít zlikvidovat bioodpad, tak pro něj bude pohodlnější vytlačit popelnici před dům než jet až na sběrný dvůr. Tam ale budou moci lidé odvážet všechno tak, jak jsou zvyklí v průběhu roku,“ zmínil Pařík.

Po uplynutí zkušebního období se pak uvidí, která z variant se v Kamenici osvědčila lépe. „Uvidíme, jak to bude fungovat. Třeba se ukáže, že bude stačit mít přes zimu otevřený sběrný dvůr, kam budou moci lidé bioodpad nosit,“ poznamenal Pařík s tím, že o tom však v Kamenici rozhodnou až po zimě.

Tímto krokem navíc chtějí v Kamenici snížit množství směsného komunálního odpadu. „Chceme tak obyvatele Kamenice motivovat k tomu, aby třídili odpad,“ doplnil Pařík.

Sběrný dvůr bude otevřený 30. listopadu, 28. prosince, 25. ledna, 22. února a 21. března. Svoz zmíněného odpadu pak bude probíhat vždy den předtím.