Přitom stavební práce budou ještě nějakou dobu trvat, přilehlé parkoviště má zůstat uzavřené, jak informoval úřad už počátkem října, do poloviny listopadu.

Příliš srozumitelné nejsou vedle značky, jenž vytrvale informuje o existenci přechodu pro chodce, ani další dopravní značky, které se na tomto místě v současnosti nacházejí.