„Zbudování rozhlasu vyjde na zhruba dva miliony korun. V případě dotace bychom získali až  90 procent dotace zpět," přiblížil starosta Hořepníku Vladimír Kotýnek. Podle něj by jim bezdrátový rozhlas a tím i čidla, která by hlídala výšky hladin Kejrovského potoka a Trnavy, vytrhl trn z paty.
Obec se totiž v minulosti potýkala hned několikrát s rozsáhlými povodněmi. Ty největší zasáhly obec na Pacovsku v roce 2002 a 2006. „Větší vody jsou u nás pravidelně vždy s jarním táním. Před šesti lety sníh roztál prakticky naráz. Průtok vody v obci byl najednou vyšší než v roce 2002. Ale protože už byla řeka vyčištěná a byly udělané protipovodňové úpravy, tak nás to ochránilo od větších pohrom," zavzpomínal starosta s tím, že záplavy se tehdy nevyhnuly nižším částem obce, které jsou blíže od louky.
Čidla by měla být instalována na soutoku Trnavy a Kejrovského potoka u Březiny. Odtud půjdou informace rovnou na obecní úřad. „V případě jarních tání nebo nečekaných srážek tam nebudeme muset jezdit kontrolovat hladinu, ale už budeme vidět, jak se voda chová, kdy k nám doteče," nechal se slyšet Vladimír Kotýnek.
Rozhlas by měl navazovat na integrovanou ochranu obyvatel, čímž by se měla jednodušeji vyhlašovat rizika. „Nejvíce ohrožené jsou při každém tání chalupy v místní části Vítovice. Ty musíme varovat a vždy jim říci, voda se dostane asi tam a tam, nenechávejte si tam nic cennějšího, žádná hospodářská zvířata," uzavřel starosta.