Centrum Lada v Pacově se pustilo do projektu s názvem Kdo jim pomůže, když máma ani táta už nemůže? Chtějí tak vytvořit bydlení pro klienty, kteří byli doposud zvyklí žít ve svých rodinách, ale z mnoha různých závažných důvodů již společně být nemohou.

Začal se opravovat starší domek v ulici Pod Špejcharem v Pacově, který pracovníci Centra Lada dokázali za velké pomoci finančních příspěvků zakoupit. „V první etapě se podařilo opravit stávající část domu. Ve druhé části se pracuje na přístavbě. Nyní je hotová hrubá stavba se střechou," řekla za Centrum Lada Miluše Jílková.
Dodala také, že práce budou pokračovat v těchto dnech uvnitř domu a že by byli rádi, kdyby se podařilo stavbu dokončit do dvou let.

Cílem projektu je vybudovat nový bezbariérový dům, který bude sloužit k tréninkovému a později i k trvalému bydlení, a pomůže klientům centra, kteří se dostanou do obtížných situací. Ředitelka Centra Lada Jana Moravcová zmínila, že mnoho rodičů uživatelů denního centra si začíná pokládat otázku Kdo se o mé dítě postará, když já už nebudu moci?

Dům pro budoucí život bez rodičů

Rodiče klientů vidí, že jim ubývají síly, hlásí se nemoci, někdy i velmi vážné. „Chceme být proto připraveni na tyto těžké situace v rodinách našich uživatelů a postupně je na život bez jejich nejbližších připravovat. Stavíme proto nový domov, aby mohli zůstat ve známém prostředí blízko lidí, které znají a potkávají," vysvětlila ředitelka Centra Lada Jana Moravcová.

S financováním stavby by jim mohl pomoci dárcovský program. Centru Lada se podařilo dostat mezi čtyři organizace v regionu Vysočina, které byly vybrány do dárcovského programu Era pomáhá regionům.

Dárci mohou projekt centra podpořit na stránkách Era pomáhá regionům do 6. ledna 2016. Program Era pomáhá regionům následně vyhodnotí jednotlivé regiony. Projektu, který dostane od veřejnosti nejvíce financí, daruje nejvíce peněz. Celkem v každém regionu rozdělí sto padesát tisíc korun.

Centrum Lada, o.s. je organizací poskytující sociální služby centra denních služeb pro dospělé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením dospělého věku a osobní asistenci pro lidi s různým druhem postižení a také pro seniory a rodiny s dětmi. Centrum Lada založila ředitelka centra Jana Moravcová. Učinila tak na základě zkušeností s péčí o postižené dítě.

Johana Mrkvicová