Pokud jim jejich rodiče nechtějí jen „vtlouct" látku do hlavy, ale záleží jim na souvislostech, příčinách a na tom, aby se dítě rádo učilo, nabízí jim služby studijní centrum Basic. Jeho pelhřimovská pobočka si tento pátek připomene deset let své existence.

Jak vysvětluje ředitelka Zdenka Masopustová, na Basicu se jí od začátku líbilo to, že se už podle anglického překladu slova „basic" jednoduše vrací k „základům", tedy chce, aby dítě zvládalo nejprve to podstatné a pokud možno na to ještě přišlo samo. Teprve pak může přistoupit k další látce.

Za deset let využilo v Pelhřimově služby Basicu asi 500 klientů, a to nejen žáků 1. až 9. třídy základní školy, ale i předškoláků, a dokonce i středoškoláků a dospělých lidí.

Podle Aleny Matoušové, která působila dlouhá léta jako učitelka ve škole a nyní učí v Basicu, jsou dnes děti často přetěžovány osnovami.

„Ztrácí se jim praktičnost věcí, často nevědí, proč to dělají," říká Alena Matoušová. Na námitku, zda také nejde o dnes tolik rozšířenou lenost, nesoustředěnost a nechuť překonávat překážky, obě ženy odpovídají, že to nelze tak zobecnit. Spíše podle nich platí, že když dítěti něco dlouhodobě nejde a nerozumí tomu, tak ho to přestane bavit.

Jedno dítě Basic v průměru navštěvuje tři až čtyři měsíce. Za tu dobu lze odhalit i souvislosti nechuti k učení – třeba negativní emoce rodičů při učení, srovnávání s ostatními dětmi, psychosomatické obtíže při učení a další.

„Přikládáme význam třeba i tomu, že dítě je u učení neklidné, hrbí se, rudnou mu oči, bolí ho hlava," vysvětluje Zdenka Masopustová s tím, že pro zlepšení je pak nutná spolupráce celé rodiny.

Naladit emoce

Rodiče totiž někdy dítě „vyslýchají" nebo ho nedokážou správně povzbudit.

„I tím ho ale ubíjejí. Kolikrát je u nich rozdíl v momentální emoci a nemohu najít společnou řeč. Rodič by se mu měl spíš přiblížit slovy: Rozumím ti, že toho máš dnes hodně. V klidu to zkusme zvládnout," vysvětluje ředitelka a ukazuje ilustrovanou stupnici emocí od nadšení a zájmu až po nudu, hněv, strach a apatii.

Po ní se mohou dítě i rodič nejen při učení pohybovat. Dítě je podle Masopustové od přírody zvídavé, ale pokud má strach nebo podlehne negativním emocím, učení se stává složité a neúspěšné.

V učebně centra, kde se dětem věnují individuálně, mají i další ilustrativní pomůcky jako třeba tabuli a modelínu. Z ní si třeba dítě, kterému se plete „e" a „a", může obě písmena modelovat a tím si je „hmatem" pamatovat.

Jak dodává Alena Matoušová, zde se pro hodnocení dětí nepoužívají známky, ale body, které ukazují vývoj.

„Při rehabilitování schopnosti učení se neosvědčila slova jako „chyba" či „špatně", ale spíš „pojď, podívej se na to ještě jednou jinak" a další," říká učitelka.

Basic pracuje s dětmi, které mají potíže s učením – a jejich počet podle Zdenky Masopustové v poslední době roste.

„Dítě je od přírody zvídavé. Ale musí začít od začátku a musí být do procesu zainteresováno, musí vědět, jak k nějakému postupu přišlo, aby se neučilo mechanicky. Když ho zahrneme těžší látkou, nemůže na pomyslném žebříku postupovat plynule. Je to jako kdybyste někoho, kdo nezná dopravní značky, nechali řídit v Praze a mysleli si, že se to tím naučí," říká Masopustová.

Obě ženy zdůrazňují, že pro život člověk potřebuje hlavně psát, číst a počítat.

Vzpomínají případ dospělého manuálně pracujícího řemeslníka, který do Basicu přišel s tím, že má problém správně přečíst dokument, který potřebuje pro své podnikání.

Ukázalo se tak, že tento člověk školním systémem „proplul", aniž by uměl základy.

Útěk od učení a nízké sebevědomí někdy i na celý život – to jsou podle obou žen časté projevy u podobných případů, kdy neplatí, že dítě, které v 7. třídě čte na úrovni prvňáčka,  z toho „vyroste". Zdenka Masopustová tvrdí, že zlepšení se mimo jiné i na základě zpětných vazeb dětí i rodičů dostavuje i u dyslektiků a dětí s podobnými poruchami.

Basic myslí také na to, aby se děti, které využijí jeho služeb, setkávaly i mimo školní rok. Proto pro ně už sedmým rokem pořádá letní tábory – toho letošního v Bratřicích se účastní asi 80 dětí.

Nejsou to jen ti současní klienti, ale i dospělí a děti, kteří už pomoc Basicu vyhledali dříve. Ti všichni se setkávají také o Velikonocích či Vánocích nebo při různých komunikačních kurzech nebo tvořivých setkáních.

Program oslav

Páteční  připomínka deseti let Basicu má charakter dne otevřených dveří, kdy se mohou zájemci podívat do sídla centra v Pelhřimově. Program začíná v 17 hodin. Jeho součástí je výroba přáníček na téma „co chci v životě dokázat", opékání buřtů u ohně i čtení na dobrou noc.