„Když vzpomínám na uplynulých 12 let, vždy se mi vybaví spousta milých a příjemných lidí, se kterými jsme se v Astře měli možnost setkat. V našich začátcích využívali službu tři klienti. Nyní sociální služby denního centra využívá čtyřicet klientů. Úspěchy jsou zajisté zásluhou pracovnic, které citlivě reagují na aktuální potřeby uživatelů služby, ale také na stále se zvyšující nároky kladené na kvalitu poskytované sociální služby," uvedla vedoucí centra Bohuslava Medová.

Dodala, že dík patří také mateřské organizaci Oblastní charitě Havlíčkův Brod, pod jejíž záštitou zařízení funguje a rozvíjí se. A v neposlední řadě také Městu Humpolec, které tuto sociální službu vítá a dlouhodobě podporuje.

Služby Astry – denního centra pro seniory jsou poskytovány lidem v seniorském věku se sníženou soběstačností, kteří potřebují péči jiné osoby a jsou schopni pobytu v kolektivním zařízení, a dále seniorům nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. Služba je vhodná také pro osamělé seniory trpící ztrátou sociálních kontaktů.

Jde o místo, kde mohou senioři pobývat, zatímco jejich rodinní příslušníci jsou v práci. Tímto nedochází k odtržení seniorů z rodinného prostředí, na které jsou zvyklí. Čas strávený v denním centru mohou senioři naplnit rozmanitými aktivitami dle jejich zájmu a momentální nálady.

V Astře probíhají pravidelné oblíbené programy, jež si klienti volí a navštěvují dle svého zájmu. Někteří podporují své zdraví v solné jeskyni, jiní udržují a zdokonalují svou fyzickou zdatnost při cvičení. Další čerpají sílu při relaxaci či bystří mozkové buňky u trénování paměti.

udebně založení si zazpívají během hudebního dopoledne a odpoledne s vážnou hudbou nebo si zatančí na židlích v rámci taneční terapie. Pro šikovné ruce pravidelně probíhá řemeslná dílna, při které si klienti vyrábí nejrůznější zajímavé věci. Nechybí ani Křesťanský klub, jenž navštěvuje pan vikář Marek Šavel či řádová sestra Savie Kvetoslava Guriová z Domova blahoslavené Bronislavy. Každou středu se v centru pořádá Kavárnička se zajímavými hosty hovořícími na rozmanitá témata či se tematicky zaměřuje.

Milovníci literatury se pravidelně schází na Literárním klubu, při kterém také Astra spolupracuje s Městskou knihovnou v Humpolci. Ta ochotně zapůjčuje zajímavé knihy. Její vedoucí Ludmila Trnková pravidelně navštěvuje Astru a představuje knižní novinky. Turisté a cestovatelé navštěvují video-odpoledne, které vede dlouholetý dobrovolník centra Josef Valenta, jenž divákům představuje zajímavé záběry z nejrůznějších míst České republiky a celého světa. Pro fanoušky českých filmů probíhá filmový klub, v němž se diváci pobaví nad zajímavými komediemi.

V letních měsících Astra pravidelně pořádá grilování s muzikou a výlety do zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí. Astra se také pravidelně účastní tradičního turnaje ve hře Člověče, nezlob se, který se koná ve spolupráci s humpoleckými domovy pro seniory.
Dlouholetá klientka Astry paní Jindřiška k tomuto dodává: „Do Astry chodím již několik let a jsem nesmírně vděčná za tuto službu. Jinak bych musela být sama doma. V Astře je velmi příjemné prostředí, kde mohu smysluplně trávit čas ve společnosti vrstevníků, bavit se, být ve společnosti a vracet se s dobrou náladou domů. K dobré atmosféře přispívá nesmírně ochotný, vstřícný, milý a vždy usměvavý personál. Astru beru jako druhou rodinu, kam patřím, kde mě mají rádi a kde mi rozumí."

Astra – denní centrum pro seniory je otevřeno od pondělí do pátku od 7.30 do 15 hodin.