Jak by v budoucnu mohla vypadat celkem tři místa v Humpolci, navrhli architekti z ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. Ti přitom vycházeli také z podnětů a připomínek obyvatel města i podnikatelů, kteří diskutovali na únorovém veřejném projednání nebo i v rámci individuálních konzultací. Představení hotové vize mohli zhlédnout a vyslechnout všichni zájemci 21. října ve velké zasedací místnosti humpolecké radnice.

Architekti podotkli, že při zpracovávání studie dávali důraz na kvalitu, bezpečnost i pestrost využití veřejného prostoru. V úvahu brali také širší historické souvislosti města nebo současné kulturní a společenské dění.

Co se týče dopravních úprav, zásadním podkladem pro ně byla nově zpracovaná Koncepce dopravy města Humpolce. „Budoucnost realizace předložených návrhů je dlouhodobou otázkou. Tato územní studie je dokumentem, který nabízí dobrý odrazový můstek pro další diskuze o možnostech řešení veřejného prostoru v daných lokalitách,“ řekl místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Jedním ze závěrů, které vyplynuly při debatách s obyvateli, je snaha o oživení především Horního náměstí a také přání mít právě na Horním náměstí vodní prvek, což architekti vzali v potaz. Ve studii navrhují více zeleně, dláždění plochy, které připomíná motiv textilu – právě v souvislosti s historií soukenictví, a interaktivní vodní prvek.

K zatraktivnění prostoru má pomoci i moderní, ovšem jednoduchý mobiliář. Náměstí by pak mohlo lidi více lákat k trávení volného času, a to nejen ku příležitosti konání kulturních či společenských akcí.

Návrh revitalizace Dolního náměstí obsahuje například úpravy terénu, rozšíření centrální plochy, vybudování jakýchsi teras pro posezení a rovněž vodní prvek.

Na Zichpili pak architekti doporučují sadu pravidel pro další případné rekonstrukce současných objektů a stavbu nových, a to z důvodu udržení zachovalého historického rázu lokality.