Přesně tak vypadá ve zkratce sbírka nálezů archeologů ze společnosti Archaia Brno, kteří
v posledních měsících prozkoumávali Palackého náměstí v Počátkách.

Současně s archeology tento prostor ovládli také dělníci, kteří měli naopak za úkol počátecké náměstí zrekonstruovat. Jeho slavnostní otevření se uskuteční v neděli od 13 hodin.

„V průběhu prací při stavební akci města Počátky se podařilo dokumentovat například sklep dřevohliněné stavby z konce 13. století. Při snižování terénu okolo kostela svatého Jana Křtitele bylo zdokumentováno přes 200 hrobů a také ohradní zeď hřbitova," prozradil Petr Duffek, archeolog ze společnosti Archaia Brno.

Během odhalování minulosti byly prozkoumány i základy a část nadzemní stavby původního gotického kostela. V závěru archeologického výzkumu probíhal průzkum centrální plochy náměstí, kde bylo postupně nalézáno nebývalé množství drobných osobních předmětů, mincí, artefaktů souvisejících s obchodem, vojenstvím, kratochvilnými aktivitami i pohřbíváním. V polovině července brněnští archeologové uspořádali plošnou prospekci za pomoci detektorů kovů. Celá akce byla otevřená zájemcům z řad hledačů kovů a jejich úkolem bylo získat co nejrozsáhlejší kolekci drobných nálezů.

„Akce se zúčastnilo šest oslovených hledačů s detektory kovů. Díky nim bylo možno vyzvednout ze země značné množství vzácných artefaktů, které nám pomáhají dokreslit obraz Počáteckého náměstí od středověku až do novověkého vydláždění," řekl Duffek. Podařilo se získat početnou kolekci osobních předmětů jako třeba knoflíků, šperků, prstenů nebo církevních potřeb.

Veškeré nálezy z počáteckého náměstí se momentálně zpracovávají a konzervují. Zájemci si je budou moci prohlédnout na výstavě o archeologickém výzkumu na počáteckém náměstí v roce 2016.