Souběžně s rekonstrukcí kanalizace se v této části města uskutečnil záchranný archeologický průzkum, který zde prováděla Archaia Brno, z. ú. Petr Duffek, který zde archeologické práce řídil, potvrdil, že se jednalo o unikátní poodhalení historie města, neboť v těchto místech se nikdy v minulosti archeologický průzkum nekonal.

Archeologové zde našli větší množství zlomků keramických nádob a reliéfních kamnových kachlů a také zvířecí kosti, zlomky skleněných výrobků a novověkou minci. „Hlavně jsme se ale dostali k samotným základům původního středověkého městského opevnění,“ popsal nálezy z poloviny letošního října Petr Duffek.

Výstava Kožené svítání Blanky Mudrové v pelhřimovské Galerii M.
Do galerie zve Kožené svítání