O archeologických průzkumech vypovídá výstava Archeologické výzkumy na Palackého náměstí v Počátkách, která je až do poloviny letošního října k vidění v počáteckém městském muzeu.

Výstava prezentuje výsledky práce archeologů z obecně prospěšné společnosti Archaia Brno, která archeologický průzkum v Počátkách v minulých letech zajišťovala. Poprvé v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v letech 2010 a 2011, podruhé v roce 2015 v návaznosti na komplexní rekonstrukci Palackého náměstí, která byla dokončena před necelými dvěma lety.

Průzkum potvrdil, že historie města sahá do třináctého století po Kristu. „Během průzkumu se nám podařilo objevit předměty a archeologické situace, které pocházejí z konce třináctého století. Za nejcennější považujeme, že jsme v severní části Palackého náměstí objevili suterén domu, který byl součástí původní středověké zástavby,“ potvrdil Petr Duffek z jihlavského pracoviště brněnské společnosti Archaia.

Zajímavé poznatky přinesl i průzkum okolí kostela svatého Jana Křtitele na centrálním počáteckém náměstí. „V sousedství kostela se nacházel městský hřbitov, který sloužil k pohřbívání do počátku 19. století, kdy byl zrušen. Archeologický průzkum a antropologická analýza nám umožnily získat cenné poznatky o lidech, kteří zde byli pohřbeni,“ připomněl Duffek.

Právě on archeologický průzkum v Počátkách vedl a spolu s kolegy z jihlavského pracoviště společnosti Archaia Brno je podepsán i pod uspořádání výstavy, která byla veřejnosti zpřístupněna v pátek 25. srpna.

Výstava přibližuje v první řadě nálezy keramiky. Vedle zlomků ze třináctého století, našli archeologové pochopitelně i mladší předměty.

Přestože archeologové tvrdí, že mají centrum Počátek prozkoumané nejdůkladněji mezi srovnatelnými městy v regionu, rozhodně o městě na jižním okraji pelhřimovského okresu nevědí všechno. „Jsme vlastně na začátku. Zajímavé nálezy slibují průzkumy, které budou provázet rekonstrukci měšťanských domů na Palackého náměstí, v návaznosti na stavební rozvoj města jsme také prozkoumali nedaleké Mariánské náměstí,“ doplnil informaci o aktivách archeologů ve městě vedoucí jihlavského pracoviště společnosti Archaia Petr Hrubý.

Archeology z Archaie ale nezajímají v regionu pouze Počátky. V nedaleké Kamenici nad Lipou narazili při vrcholící rekonstrukci soukromého pivovaru na původní varnu z osmnáctého století.

A s očekáváním zajímavých pohledů do historie se chystají na průzkum lokality u obce Kámen, kde se na dohled od hradu připravuje stavba silničního obchvatu. „Předstihový průzkum lokality potvrdil, že by se tam předměty a archeologické situace, které mají vazbu k hradu, mohly nacházet,“ naznačil Petr Duffek.