Specialista zabývající se péčí o mimolesní zeleň neboli arborista Martin Kott z Polesí porazil buk lesní, který měřil přes pětadvacet metrů. Jelikož se strom nacházel 
v těsné blízkosti chaty, musel zmíněný odborník zvolit stromolezeckou techniku.