Předchozí
1 z 21
Další

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Ladislav Med, Pelhřimov

PELHŘIMOV - Ladislav MedZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Měli jsme trochu problém po vypuknutí pandemie s ochrannými pomůckami, ale díky několika dárcům a dalším nákupům jsme měli ochranných roušek dostatek a mohli je i následně (poté co naše vláda nesplnila slib) rozdat i našim seniorům. Zároveň jsme museli vypomáhat v této oblasti i našemu Domovu pro seniory. Nyní je situace stabilizovaná a zdá se, že je všeho dost. Včetně dezinfekcí i rukavic. Nyní samozřejmě bude problém s rozpočtem města, nevíme jak se bude plnit příjmová strana (příjem ze sdílených daní od státu) a s touto záležitostí se budeme potýkat až do konce roku. Nicméně, žádnou investiční akci jsme nezastavili a provádíme pouze snížení nákladů různými opatřeními na úkor úřadu. Chod úřadu ale musí být zabezpečen i nadále.

2. Výjimečných osob, či firem a institucí se v této době ukázalo mnoho a za to jsem rád, že jsme mezi lidmi, kterým nejsou věci lhostejné. Asi bych se bál někoho zvlášť jmenovat, protože je jich celá řada. Pokud to bude možné, tak na podzim uspořádáme nějakou benefici pro tyto občany a firmy.

3. Těžko lze hodnotit kroky vlády, či krajů. Až čas ukáže co bylo správné. Tu pozici jsem jim rozhodně nezáviděl, ale s prvními opatřeními jsem souhlasil. Horší je to nyní - s rozvolňováním, kdy ve všem začíná být chaos. Na rozdíl od nás na městech a obcích má vláda a kraje k dispozici řadu odborníků. S námi nikdo nekomunikuje (chodí nám jen nařízení), takže to považuji za největší problém. Je spousta věcí, které nejsou dotažené do konce, takže tady vládu a kraje nechápu. Často se veřejně něco slíbí a skutečnost je jiná, ale to je na dlouhé povídání....... A my pak občanům musíme vysvětlovat co se smí a co ne.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Kratochvíl, Humpolec

HUMPOLEC - Karel KratochvílZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Největším problémem po vyhlášení stavu nouze vládou ČR bylo, tak jako všude jinde, plnění některých vládních opatřeních při zajištění ochranných prostředků, které nebylo možné běžně dostupnými cestami zabezpečit. Nyní nás trápí především to, jak moc negativně se promítne do městského rozpočtu ekonomický pokles. Jsme na to ovšem předběžně připraveni s tím, že ovšem nechceme zbytečně škrtit investiční výdaje.

2. Osob či firem, kterým bych chtěl poděkovat je skutečně mnoho a nerad bych zde jmenoval, protože není možné vyjmenovat všechny. Je pravdou, že se do pomoci svým spoluobčanům zapojilo mnoho jednotlivců, coby dobrovolníků. Také se i nabídly některé firmy, které pomáhaly ať již dodávkami ochranných prostředků, či prací v terénu, např. dezinfekcí veřejného prostoru apod. Těm všem děkuji.

3. Kroky vlády, vyjma rychlého počátečního vyhlášení stavu nouze a základních ochranných opatřeních, hodnotím spíše sporně. Neschopnost zajistit dostatek ochranných prostředků, liknavost při přímé pomoci „vypnutým firmám a živnostem“ a celková nepředvídatelnost, mnohdy i nelogičnost některých vládních kroků. S Krajem Vysočina i s Krajským ředitelstvím HZS hodnotím naopak spolupráci a celkovou koordinaci velmi dobře.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaromír Pařík, Kamenice nad Lipou

KAMENICE NAD LIPOU - Jaromír PaříkZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Především je pro mě potěšujícím zjištěním, že lidé se v dnešní době chovají odpovědně podle doporučení vlády. A proto se současnou složitou situaci daří tak dobře zvládat. I proto se dá říci, že v našem městě nemusíme řešit žádné problémy. Nyní řešíme s řediteli našich škol podmínky pro bezproblémové zajištění jejich provozu po jejich otevření. Je potřeba do důsledku domyslet všechny detaily související se zajištěním hygienické bezpečnosti dětí i všech zaměstnanců škol.

2. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří v této pomáhají městu a farní charitě při péči o potřebné spoluobčany, kteří potřebují pomoci s nákupy a dalšími záležitostmi. Velmi aktivně se zapojili především skauti a členové sboru dobrovolných hasičů.

3. Naše vláda byla postavena před situaci, kterou nikdo z nás nezažil a nebylo tedy možno postupovat podle ověřených a zaběhnutých mechanizmů. Všichni vidíme, že se situaci podařilo v porovnání s ostatními zeměmi zvládnout velmi dobře a v relativně krátké době. Můžeme mít výhrady k některým opatřením, nebo jejich opakovaným změnám. Ty ale vyplynuly mnohdy jak ústupky zájmům nátlakových skupin. Proto jsem přesvědčen, že vláda situaci zvládá dobře a na danou situaci reaguje velmi pružně.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Šmíd, Žirovnice

ŽIROVNICE - Milan ŠmídZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Nemyslím si, že nějaký výrazný problém máme, ale samozřejmě nedostatek služeb, kultury a sportu pociťujeme všichni.

2. Poděkovat si zaslouží všichni občané za respektování všech nařízení a kázeň.

3. Kroky kraje nemohu hodnotit, protože na nás neměli bezprostřední dopad. Kroky vlády mně mnohdy připadaly chaotické, málo profesionální. Myslím, že by vetší slovo měli mít odborníci, než politici. Politici jim měli více naslouchat.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Kunst, Horní Cerekev

HORNÍ CEREKEV - Milan KunstZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Určitě naše občany nejvíce trápí omezující nařízení z důvodu šíření onemocnění COVID – 19. Omezení společenských, kulturních a sportovních akcí se zcela jistě promítá v náladě spoluobčanů a každé uvolnění omezujících nařízení jsou přijímány s povděkem. Dětem chybí kamarádi a školní režim, starším obyvatelům, žijícím v našich Domovech s pečovatelskou službou, zase pravidelné návštěvy dětí a vnoučat. Nezbývá než věřit, že se situace brzy zlepší a naše životy se vrátí co nejvíce k době před „koronavirové“

2. Rád bych touto cestou moc poděkoval všem zaměstnancům místní firmy DRUPO v.d., kteří na náš podnět velice rychle ušili roušky pro všechny občany města a všem dobrovolníkům, kteří pomohli s jejich distribucí. Všem spoluobčanům, kteří šili roušky ostatním a věšeli je na náš „rouškovník“, umístěný u vstupu do radnice. Zároveň si velice vážím všech, kteří se nebezpečí onemocnění nezalekli a dále pracovali pro zachování základních potřeb ostatních (pečovatelky, prodavačky, zdravotníci, hasiči), to jsou dle mého názoru opravdoví hrdinové uplynulých týdnů.

3. Kroky vlády v mnoha případech vnímám jako potřebné. Nicméně prezentace a způsob předávání některých informací považuji za chaotický. Vrcholní politici a jednotlivá ministerstva nevystupují jednotně. Někteří doslova zneužívají nastalé situace k sebeprezentaci. Věřím, že toto občané našeho státu vnímají a zhodnotí jejich práci u volebních uren.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Brožek, Černovice

ČERNOVICE - Jan BrožekZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Město Černovice má nyní dva velké problémy. Prvním je předpoklad velkého propadu příjmů, které nás zastihnou v době velkých investic. Významně to zasáhne náš rozpočet. Druhým zásadním problémem, který se v průběhu roku zcela určitě projeví se všemi důsledky je nedostatek vody. Zatím jde o problémy budoucí, s tím prvním si poradíme, s tím druhým asi daleko hůře.

2. Chtěl bych poděkovat každému, kdo se v současné době chová rozumně a uměřeně, plní své povinnosti navzdory okolnostem, i když to pro něj znamená zvýšené riziko.

3. Prvotní kroky byly určitě správné, za to je dobré pochválit. Ale dnes už nejsme v situaci šoku, krize trvá měsíce a stále se zdá, že není koncepce, rozhodnutí se mění ze dne na den, chaoticky. Místo, aby měla vláda plán, jak obnovit chod země, nebo ho dokonce vylepšit, nevidíme nic. Nebo vidíme věci vysloveně nelogické – posilování vazeb na Čínu, místo podpory vlastního průmyslu a vědy. A v šumu kolem koronaviru zanikají problémy, které nás budou trápit daleko více a také déle – třeba zrovna to sucho a obecně klimatická změna. Vidíme to v rybnících, lesích i na polích.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

František Pinkas, Lukavec

LUKAVEC - František PinkasZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Nemyslím si, že bychom měli nějaký větší problém oproti standardní situaci. V této době je tomu spíše naopak. Mnohdy mám pocit, že si v běžném životě některé věci my sami děláme zbytečně složité a přikládáme jim větší důležitost, než ve skutečnosti mají.

2. Z mého pohledu bych se bránil někoho jmenovat, kdo více či méně si zaslouží poděkování. I „relativně“ malá pomoc může mít velký význam a dopad. Zde mám na mysli třeba domácí šití roušek, všímání si potřeb druhých a snaha pomoci, semknutost. I telefonát osamělé osobě může být nezměrně psychicky přínosný a důležitý.

3. Jak známo, co člověk, to názor. Z dlouholeté práce starosty více vnímám rozdíly v posuzování jednotlivých témat. Velkou roli, když pominu vlastní zainteresovanost a prospěch, v tom sehrávají relevantní vstupní informace a schopnost ověřovat si tyto informace z více důvěryhodných zdrojů. Můj obdiv a poděkování patří všem, kdo se na základě těchto ověřených a podložených informací dokáží podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodovat, nést za to zodpovědnost a nehledat v tom vlastní prospěch a politické body.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Pikl, Rynárec

RYNÁREC - Jan PiklZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Život v naší obci se s příchodem koronaviru rozhodně nezastavil, „jen“ se změnil, a to dost zásadně. Je zavřená škola, školka, hospoda a lidé nemohli chodit ani do kostela. Základní životní funkce obce, ale musí zůstat zachovány. Pandemie je zlá věc, ale tu věřím, že se podaří nějakým způsobem zvládnout. Jako závažnější problém považuji doslova vysychající zdroje pitné vody. Naše obec má vlastní zdroje, ale bohužel ani nám se tento takřka celostátní problém nevyhýbá. Prameny slábnou, a tak se snažíme nabádat občany k šetření, hledáme nové zdroje. Koronavirová situace má pro nás i druhotný negativní efekt. Hodně lidí teď nechodí do práce, jsou doma a tím stoupá i spotřeba vody.

2. Poděkování není nikdy dost, a proto bych se i já chtěl přidat k těm, co děkují všem, kteří jsou v tzv. první linii a kteří dennodenně nasazují vlastní zdraví a bohužel v několika případech i život. Mám tím na mysli zejména všechny zdravotníky, ale také prodavačky, policisty, hasiče. Poděkování ale zaslouží všichni, kteří se chovají zodpovědně, všichni dobrovolníci, kteří pomáhají v nejrůznějších oblastech, všichni, co šijí roušky. Je obdivuhodné, jak se celá společnost, o které se často říká, že je zkažená, dokázala semknout a jak se v ní vzedmula obrovská vlna solidarity.

3. Určitě se dalo mnoho věcí udělat jinak a lépe, ale to víme teď, na začátku to nevěděl nikdo. Rozhodně se měly s větším předstihem řešit ochranné prostředky pro zdravotníky. Každý zápas hodnotí fanoušci většinou podle výsledku a ten je zatím velmi dobrý, byť průběh a předvedená hra tomu neodpovídají. Občas působí chaoticky a nad týmovostí převažuje snaha o zviditelnění jednotlivých hráčů. A to jsme byli do teď jen v obranné fázi, nyní při návratu do normálu je třeba přejít do útoku a začít tvořit. Příliš nerozumím některým krokům jako je otevření neotevření škol, navíc na pár týdnů. A ponechání rozhodnutí na zřizovatelích, zda otevřou nebo neotevřou mateřské školy, je s přihlédnutím k tomu, že to má dopad na ošetřovné, považuji za alibismus.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Pavel Pacal, Třebíč

Pavel Pacal, TřebíčZdroj: Deník / Redakce

1. Jako všichni starostové mám největší obavy o zdraví našich občanů. Zejména seniorů, kteří žijí sami, nemají rodiny a blízké. První dva týdny po vyhlášení pandemie a nouzového stavu nás, asi jako všechna města v republice, trápil nedostatek ochranných prostředků a dezinfekce pro veřejné prostory. Díky obrovské vlně solidarity firem i jednotlivců se nám potřeby hlavně roušek podařily pokrýt, dezinfikujeme také pravidelně. Největší problém do budoucna aktuálně neumím určit. Může jím být výrazný pokles příjmů města, může jím být zvýšení nezaměstnanosti, krach některých podniků. Vše bude záležet na vývoji situace.

2. Já myslím, že poděkování zaslouží úplně všichni Třebíčané za to, jak se k aktuální situaci postavili, jak nejsou lhostejní. A těch lidí a institucí, kteří si zaslouží minimálně poděkování, je opravdu moc. Tak budu jmenovat alespoň všechny dobrovolníky, kteří pomáhají seniorům. Všechny, kdo šijí a dodávají nám pro naše občany roušky. SPŠT a také společnost App3D, kteří vyrábí a rozdávají ochranné štíty. Firmě MICo, která vyrábí plicní ventilátory. A také všem zdravotnickým pracovníkům, lékárnicím, prodavačkám, učitelkám mateřských škol, pošťákům, strážníkům, policistům, hasičům, vodařům, popelářům a dalším, kdo denně pracují s lidmi a pro lidi, pro nás všechny.

3. Ty prvotní kroky, kdy bylo nutné zajistit bezpečí obyvatel, dětí, seniorů, ty hodnotím velmi kladně, protože byly rychlé a jasné a velmi pomohly před rychlým a masívním šíření viru. Nikdo z nás není nadšený z aktuální situace, z uzavřených škol, obchodů, hranic, ale byla to nutnost, která ochránila životy. Aktuální kroky, tedy postupné uvolňování opatření, chápu, že jsou daleko složitější a obtížnější. Že vláda musí velmi pečlivě zvažovat všechny možné dopady, ačkoli o chování viru nemá ucelené informace. Celkově činy vlády a kraje hodnotím spíše pozitivně.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vlastimil Bařinka, Moravské Budějovice

Vlastimil Bařinka, Moravské BudějoviceZdroj: Deník / Redakce

1. Pravděpodobně nás budou trápit nižší daňové příjmy, které jsou avízované státem. Dále nás trápí to, že v této krizi bychom měli všichni táhnout za jeden provaz a to se neděje, nebo jen částečně. Část zastupitelů usiluje jen o své zviditelnění a to si myslím, že je špatně.

2. Poděkoval bych všem lidem, kteří s našim městem aktivně spolupracují a podílejí se na naší veřejné sbírce na pomoc všem dobrovolníkům. Dále samozřejmě zdravotníkům, kteří jsou v první linii stejně jako hasiči, policie, prodavači a další. Těm, kteří šijí roušky, vyrábí štíty a snaží se pomoct jeden druhému.

3. Hodnocení naší vlády beru jako pozitivní, neboť pokud vidíme, jak se tato nemoc u nás vyvíjela, nebo vyvíjí, tak vláda reagovala dobře. I když nějaké nedostatky byly na všech úrovních řízení státu. Kritika, která teď vylézá navenek, se dá řídit heslem: „Po boji je každý generál.“

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vladimír Měrka, Náměšť nad Oslavou

Vladimír Měrka, Náměšť nad OslavouZdroj: Deník / Redakce

1. Byl to především nedostatek ochranných prostředků. Nebylo dost, prakticky vůbec nebyly, roušky, dezinfekce, ochr. štíty, rukavice, obleky ani pro osoby v první linii, natož pak pro naše obyvatele. A to mě trápí. Dle vyjádření ve sdělovacích prostředcích, že pro republiku bylo v hmotných rezervách pouze 10 000 ks roušek, jde o hazard a nepřipravenost státních orgánů, které jsou za to zodpovědné. Pamatuji nedávnou dobu, kdy ve všech obcích v našem okolí byly v obecních skladech roušky pro všechny občany k dispozici. Byly svezeny a v podstatě bez náhrady zlikvidovány. Bláhově jsem se domníval, že nové budou uloženy v centrálních skladech tak, abychom si je mohli v případě nouze vyzvednout a zajistit jejich distribuci. Kdyby nebylo podomácku vyráběných roušek, nedovedu si představit jak by to naše státní orgány zajistily. Dále je velmi důležité připomenout, že pokud funguje a fungoval obchod s potravinami, zásobování vodou, plynem a elektřinou , svoz odpadů, zdravotní a sociální péče, není to až tak zlé. Do budoucna samozřejmě očekáváme, že to vše budemem muset zaplatit, a to se obcí dotkne výrazně. Jsme součástí státu a finanční dopad na nás je jistý. A další problém vidím v tom, aby se pečlivě vyhodnotily problémy a nedostatky, které se vyskytly, a z nich se vzalo potřebné ponaučení. Zkrátka, aby nám, až to skončí, „neotrnulo".

2. Rád musím předeslat, že těch osob a institucí, kterým je adresováno poděkování, je nebývale mnoho. Opravdu mnoho. A jsou ve všech obcích, krajích. Mnozí překvapili, že nabídli nezištnou pomoc i nad rámec našeho městečka. Například: Pan David John z Faktum design - syn pana Aleše Johna, bývalého ředitele Jaderné elekgtrárny Dukovany- přišel, na jeho doporučení, s nabídkou výroby, a pokud zajistíme distribuci, i dodání více jak dvou tisíc ochranných obličejových štítů. Stalo se a v pásmu 20 kilometrů havarijního plánování elektrárny jsou již k dispozici. Kraj a pan hejtman zajistili část potřebného desinfekčního prostředku pro všechny obce našeho ORP. S různými druhy pomoci přispěchali: Vítězslav Jonáš a Energetické Třebíčsko společně s Korejskou firmou KHNP, Svaz žen, dobrovolní hasiči, ITMS Plast, dobrovolníci pro nákup potravin seniorům a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Velmi dobrou práci odvedli kolegové a kolegyně z našeho úřadu v rámci organizování všech potřebných akcí souvisejících se stavem nouze. Naše společenské a sportovní organizace pomohly činností dobrovolníků při distribuci ochranných prostředků. Zdravotníci, hygienici, ale také třeba popeláří a prodavačky - nejde zde všechny vyjmenovat.

3. Ve většině případů s nimi souhlasím. Bylo potřeba bezprostředně jednat a takto vláda činila. Myslím si, že když porovnám dopady koronavirové náklazy v jiných státech a u nás, jednali jsme v ČR velmi účinně. Je jasné, a z vlastní zkušenosti vím, jak se s odstupem času posuzuje to, co se mělo udělat jinak, přichází kritika. Ale to k věci patří a pokud lze z kritických komentářů udělat závěr, jak to příště zařídit lépe (moc si přeji, aby žádné příště u koronaviru nebylo), tak je to v pořádku…

Jen mě velmi mrzí, že starostky a starostové se nemohou oficiálně dozvědět, že v obci, kterou spravují, je registrován výskyt nákazy. Tuto informaci by zcela jistě nezneužili, ale využili pro další zvyšování účinnosti plošných opatření k narušení výskytu onemocnění. Není důležité vědět, kdo onemocněl, ale zda se nákaza v obci vyskytuje. Plníme mnoho jiných opatření a nařízení bez toho, aniž bychom je k čemukoliv zneužívali. Vědět ale o výskytu onemocnění nesmíme.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Martin Mrkos, Žďár nad Sázavou

Martin Mrkos, starosta, Žďár nad SázavouZdroj: Deník / Jiří Marek

1. V rovině normálního života otázka, kdy to vše konečně skončí a vrátí se život do normálních kolejí. Musíme v těchto zvláštních časech myslet především na ty, kteří jsou nejvíce zranitelní jako senioři nebo nemocní, na ty, kteří museli zavřít své živnosti a zda je znovu otevřou. Zda se každý bude moci vrátit do práce a jak to zvládají lidé, kteří jsou osamocení a izolovaní. A že u každého z nás měly opatření a pandemie neblahý dopad do naší psychické pohody a životního komfortu. V rovině řízení města jsou to obavy o jeho rozpočet. Ekonomika utrpí těžké rány. Dopad kvůli propadu příjmů a nepředvídaným výdajům bude významný, znamená to odložit řadu investic a redukovat provozní výdaje, které jinak vynakládáme na to, aby život ve městě byl rok od roku lepší a kvalitnější.  

2. Poděkování patří všem Žďárákům, kteří projevili obrovskou solidaritu a pomoc ostatním. Někdo šil po nocích roušky, někdo pomáhal s učením, někdo s nákupy seniorům nebo venčením pejsků a mnohým dalším. A určitě nezastupitelný význam mají místní firmy a živnostníci, kteří pomohli tam, kde stát zaspal s desinfekcí nebo ochrannými prostředky. Fantastická je disciplinovanost v dodržování hygienických a zdravotnických opatření ve městě. A závěrem nemůže nezaznít zvláštní poděkování lidem v první linii, nejen zdravotníkům, ale také profesím jako popeláři, prodavačky, pošťáci, učitelé, řidiči, pracovníci sociálních služeb a bezpečnostních složek jako policie nebo hasiči.
  
3. Stát zaspal. To se propsalo velice rychle do života obcí. Chyběly ochranné prostředky a desinfekce. Ty se pak začaly za draho vozit z Číny, místo aby se kupovaly od místních producentů. Chaos a zmatek v různých nařízeních, které vůbec neřešily praktické aspekty jejich uvedení do praxe.. Chybí koncepční řízení, vydáváme se tím směrem, který se zrovna zdá státu nejlepší. Na úrovni obcí pak v praktickém životě platilo a platí dvojnásob smutná zkušenost, že voják se stará, voják má a že se musíme spoléhat sami na sebe a vzájemnou pomoci. Lidé nešili roušky z nadšení, ale protože nebyly.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Alexandros Kaminaras, Velké Meziříčí

Alexandros Kaminaras, starosta, Velké MeziříčíZdroj: Deník / Jiří Marek

1. Na začátku koronavirové krize jsme samozřejmě jako město řešili akutní nedostatek ochranných a dezinfekčních prostředků, které neměli k dispozici ani pracovníci v první linii. Následně nám velké množství roušek ušili naši dobrovolníci, dezinfekci jsme nakoupili z vlastních finančních rezerv, zřídili pomoc seniorům a potřebným. Vzniklou situaci se nám podařilo naštěstí dostat pod kontrolu a stabilizovat.

2. Poděkování patří všem občanům, kteří se od začátku chovají zodpovědně a respektují vládní opatření. Díky skvělé spolupráci s ředitelkou sociálních služeb města Janou Jurkovou, která se stala jednou z ústředních postav krizového štábu, se do pomoci zapojilo dnes už více než sto dobrovolníků napříč celým městem. Rychlá pomoc přišla také od velkomeziříčských skautů a studentů včele s Pavlem Oulehlou, který dobrovolnickou činnost koordinuje. Lidé začali šít roušky, pomáhat seniorům, rozvážet nákupy, distribuovat dezinfekci, být nápomocní, kde se dá. Nemohu opomenout ani místní podnikatele, kteří město v této nelehké době také podpořili. Veškeré pomoci se nesmírně vážím.

3. Nemyslím si, že je teď na místě hodnotit, co by vláda měla provést jinak. Zpětně je to velmi snadné. Pojďme si říct, že našim společným cílem je samozřejmě zajistit bezpečnost a chránit zdraví všech obyvatel. A od toho jsme tady i my. Proto jsme se členy Krizového štábu ve Velkém Meziříčí během pravidelných zasedání řešili všechny aktuální problémy, snažili se na ně rychle reagovat a informovat o našich krocích občany. I když se nám občas zdálo, že některá krajská či vládní opatření a rozhodnutí jsou nekoordinovaná, přichází pozdě, nebo bez dalších instrukcí, situaci se nám společnými silami daří v rámci našeho správního obvodu zvládat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Michal Šmarda, Nové Město na Moravě

Michal Šmarda, starosta, Nové Město na MoravěZdroj: Deník / Jiří Marek

1. Postupně se daří řešit problémy se zásobováním různými pomůckami a dezinfekcí. Počáteční nedostatek se netýkal jen města, ale i dalších institucí, včetně nemocnice. Většinu potřebných věcí se ale podařilo včas zajistit díky skvělé reakci našich lidí a firem. Důležitá je samozřejmě pomoc seniorům a lidem, kteří jsou znevýhodněni. Chceme pomoci i živnostníkům, kteří v době krize nemohou pracovat. A nejdůležitější je nezapomínat na to, že epidemie skončí a bude třeba řešit dopady současné krize. Proto připravujeme změny v rozpočtu a v prioritách města. Musíme jít dál a zvládnout i další výzvy. 

2. Jsou to desítky a stovky výjimečných skvělých lidí. Šili roušky a vyráběli štíty, přiváželi nám darem dezinfekci, dodávali dobrovolníkům a zaměstnancům v sociálních službách a v nemocnici svačiny. Zdravotníci a ošetřovatelé byli taky skvělí. Hodně se zapomíná, že v první linii po celou dobu slouží prodavačky v obchodech. Denně obslouží stovky lidí a zpočátku je někteří méně odpovědní zaměstnavatelé nechávali dost na holičkách. I jim jsme se snažili pomoci. Je to těžké vyjmenovávat, vždycky na někoho zapomenu a pak je mi to líto. Jo, řidiči - všichni šoféři od autobusáků až po přepravní firmy a sanitky.

3. Všechna opatření vlády jsem respektoval a podporoval. Obhajuji je i před veřejností a snažím se zajistit dobrou informovanost veřejnosti a co nejlepší realizaci toho, co vláda rozhodne. Občas to bylo hodně zmatené, hlavně zpočátku. Noční rozhodnutí, náhlé změny, někdy až komické kotrmelce. Uzavírání malých obchodů a otevírání obřích supermarketů. Proč si nemohu koupit tkaničky do bot v malém krámku na náměstí v NMNM a mohu si je koupit v Jihlavě v Tescu? Pro malého živnostníka může být smrtící, když musí mít zavřeno a obří konkurent může prodávat dál. Ale nechci kritizovat, to umí každý. Chyby se najdou. Ale postupem času se ty chyby dařilo vychytávat a napravovat. Myslím si, že celkově to Česká republika zvládá dobře.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Pačiska, Bystřice nad Pernštejnem

Karel Pačiska, starosta, Bystřice nad PernštejnemZdroj: Deník / Jiří Marek

1. Opatření, které jsme přijali v březnu a dubnu fungují. Situace se stabilizovala. Jsem pyšný na lidi kolem sebe a na občany, kteří s pokorou plní všechna nařízení. Město bedlivě sleduje vývoj příjmů rozpočtu a jsme připraveni buď některé akce zrušit, nebo jít do rezerv minulých období. Všechno toto projednáme na červnovém zastupitelstvu města. Žádný zásadní problém neřešíme.

2. Já osobně bych chtěl poděkovat celému zástupu lidí, kteří se jakýmkoli dílem zasloužili o bezpečný region Bystřicka. Setkal jsem se s nebývalou ochotou, lidskostí a sounáležitostí. Zapojili se všechny generace, proto se nám virus vyhýbá!

3. Zase jsem u děkování pro naše nejbližší, protože více než tři týdny od vyhlášení Nouzového stavu jsme od státu ani kraje neobdrželi žádnou zásilku ochranných pomůcek nebo desinfekce!! S probíhajícími opatřeními v zásadě nemám vládě a kraji co vyčíst. Možná trochu chaotického rozhodování.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karolína Koubová, Jihlava

Karolína Koubová, JihlavaZdroj: Archiv

1. Škrty v rozpočtu, které kvůli nouzovému stavu nevyhnutelně přijdou a musí se vyřešit. Město, městská rada a zastupitelé musí rozhodnout, v jakých investičních akcích se má pokračovat a jaké pozastavit. Musíme také najít optimální cesty, jak naplnit městskou kasu, kde sehnat potřebné finance, které nebudou zcela závislé na příjmech z městských daní. Nechceme zachraňovat městské peníze jenom tím, že budeme omezovat investice, rušit akce nebo snad omezovat občany, kteří v Jihlavě žijí a za chod města si platí. Hledáme aktivně cesty, jak naplnit rozpočet i jinou formou.

2. Cením si všech dobrovolných aktivit a nepřestává mě dojímat, jak se lidé v nouzovém stavu stali solidárními a ochotnými pomoci druhým. Děkuji všem, kteří se zapojili do ochrany záchranářů i dalších pracovníků v první linii, a to zejména ochotným dobrovolníkům, co bez ustání vyráběli roušky a distribuovali je dál, za to děkuji i našemu zastupiteli Liboru Kuchyňovi. A děkuji i všem, kteří v této nelehké době podporují malé podnikatele a živnostníky v Jihlavě, protože právě teď je ta pravá doba na to upřednostnit malé rodinné firmy, živnostníky a podnikatele. Cením si také práce naší zastupitelky Evy Decroix, která právě tyto naše malé obchodníky podporuje prostřednictvím iniciativy „Musíme si pomáhat v Jihlavě“, sledovat ji můžete na sociálních sítích, kde najedete skvělé tipy na výborné lokální produkty i služby.

3. Při zvyšování počtu nakažených byli schopni rychle zareagovat a učinit přísná opatření, která zpomalila průběh epidemie, což bylo zásadní pro další vývoj. Přesto se vláda podle mne dostatečně nepostarala o ochranu lidí v první linii, kteří bez potřebných pomůcek dlouho riskovali své životy, ani nezajistila výrobu roušek, přestože na to v Česku kapacity byly a stále jsou. Zároveň nebyly spuštěny žádné funkční dotační programy na podporu měst nebo firem. To horší ale přichází při uvolňování restriktivních opatření, které není koncepční a už vůbec není přehledné či nějak odborně odůvodněné. Doufám, že toto střílení od boku pandemii nezhorší. A co bych udělala jinak? Města, obce, lokální obchodníci a malí živnostníci prodělali kvůli pandemii nejvíce a je potřeba je podpořit z centra a nikoli jen z obecních rozpočtů, takže bych hledala cesty spolupráce s podnikateli mnohem dřív. My děláme maximum možného a teď čekáme na opravdovou a hmatatelnou pomoc od vlády a orgánů EU.

Odpověděla 29. 4. 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vladislav Hynk, Třešť

Vladislav Hynk, TřešťZdroj: Archiv

1. Myslím si, že chybí takový ten běžný život. Návštěvy sousedů, restaurací, hřišť a vnímám i u svých dětí, že jim chybí škola a kamarádi. Protože provozujeme v Třešti koupací biotop, nikdo nám do této doby nesdělil, zda budeme moci toto zařízení v letní sezóně otevřít či nikoli, případně za jakých podmínek. Podobně nejasné je to i ohledně situace okolo otevírání mateřských školek. Když odhlédnu na problémy s koronavirem a jejich zvládnutím, řešíme především dopady či běžné komplikace spojené se zahájenou letošní největší investicí v Třešti – rekonstrukcí průtahu městem, řešíme objízdné trasy atd.

2. V Třešti se našlo během krátké chvíle spousta dobrovolníků, kteří jsou ochotni druhým pomoci s nákupem i jinými „všednostmi“. Obrovský dík patří desítkám šiček (mezi nimiž bylo i pár mužů a dětí, kteří buď sami šili, nebo alespoň byli výrobě roušek nápomocni např. stříháním látek či žehlením hotových roušek). Díky jejich nezištné pomoci, kdy častokrát mezi péčí o rodinu, učením se s dětmi či dokonce prací, usedly ve volné chvíli k šicím strojům a našily tisíce roušek, kterými zajistily nejen třešťské občany, ale dokonce i z veliké části přispěly zajištěním ochranných roušek zdravotnickým zařízením (a to nejen v blízkém okolí), domovům pro seniory a jiným sociálním zařízením. Roušky od dobrovolníků z Třeště také putovaly do nejedné firmy či podniku, prostě všude tam, kde bylo zrovna třeba.

Poděkovat bych chtěl také třešťskému OD Vývoj, kde přizpůsobili svůj výrobní program a místo pánských oděvů šijí roušky nebo ochranné oděvy a své výrobky dodávají nejenom do nemocnice nebo charity. Vzpomenu poděkováním ještě na firmu Kool Trading nebo tým optiky Kočová z Telče. Firem i jednotlivců, kteří se do nezištné pomoci druhým zapojili a nám v Třešti pomohli, bylo určitě více a omlouváme se, že jsem všechny zde nezmínil.

3. Na začátku byly kroky vlády určitě účinné a i díky tomu je situace v naší zemi taková, jaká je. Nesmím ale zapomenout na velkou pochvalu občanům, kteří přísné restrikce vesměs dodržovali. Bohužel, v poslední době jsou i pro mě kroky vlády nepředvídatelné, těžko logicky zdůvodnitelné.
A to je špatně.

Odpověděl 1. 5. 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Roman Fabeš, Telč

Roman Fabeš, TelčZdroj: Archiv

1. Jsem rád, že v současné době se s žádným závažným problémem nepotýkáme. Život obyvatel města se díky „rozvolňování  opatření“ postupně vrací do normálu. A jsem rád, že i přesto dodržují platná hygienická pravidla. Co ale citelně chybí, jsou návštěvníci města a tím i jejich finance všem podnikatelům v cestovním ruchu.  Ekonomický dopad všech opatření i na rozpočet města a probíhající investice je samozřejmě to, co nám určitě přidělá starosti v příštích měsících.

2. Nelze vyjmenovat všechny, kteří v uplynulých měsících ve městě pomáhali.  Na to  mi prostor nestačí. Takže chci takto souhrnně poděkovat všem, kteří v rámci své práce, nebo jako dobrovolníci, zajišťovali chod  zdravotní a sociální péče,  lékáren a obchodů, služeb a krizových institucí ve městě. A hlavně těm, kteří od začátku šili roušky a vyráběli ochranné štíty, dodávali dezinfekci a pomohli i finančně. Bez nich by se asi v první fázi život ve městě zastavil…..

3. Myslím, že opatření přijatá vládou byla nutná a vyplatila se. Na úrovni obcí a kraje jsme ale od začátku upozorňovali na řadu protichůdných informací z jednotlivých ministerstev. Chybou, která se nyní potvrdila, bylo na úrovni vlády počáteční vynechání systému krizového řízení. Na rozdíl od obcí a kraje, kde ihned začaly pracovat bezpečnostní rady a složky integrovaného systému. Tím jsme dokázali zajistit jak plnění vydaných nařízení, tak i distribuci  ochranných pomůcek.

Odpověděl 29. 4. 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Tůma, Ledeč nad Sázavou

Zdeněk Tůma Ledeč nad SázavouZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Rozhodně největší problém nemá Město ve spojitosti s koronavirem. Ano, současná situace přinesla problémy a omezení, ale domníváme se, že naše Město je díky spolupráci, ochotě, ukázněnosti a flexibilitě zvládlo bez problémů. Největší problém? Promiňte, ale ten za nás nikdy ani v minulosti nikdo nevyřešil a tak k tomu přistupujeme tak, že vše má nějaké řešení a že pokud hovoříme všichni stejnou řečí, musíme se vždy dobrat zdárného výsledku.  S legislativou toho moc nenaděláme a tak ji respektujme, ale na druhou stranu používejme i "svůj" rozum.

2. Někdo vyjimečný? Toto není pro nás ten správný a jednoznačný dotaz. Jednotlivců, ale i společností a organizací, se v této době s pomocí Městu nabídlo až překvapivě mnoho. Je to dlouhý zástup a moc se omlouváme, že nebudeme konkrétně jmenovat. Ženy, které šily, šily a šily a díky kterým Město každý den mohlo skoro 80 roušek bezplatně rozdat před Městským úřadem komukoliv, kdo si je tam vzal, bylo tolik, že ani mnohdy neznáme jejich jména. Díky jim je Město mohlo rovněž bezplatně zajistit obyvatelům našeho Pečovatelského domu a všem seniorům, kteří si o ně požádali, byť nebydlí v našem Městě. Stejně tak se mnoho lidí, ať z řad pracovníků MÚ nebo dalších dobrovolníků, podílelo na pomoci našim seniorům s jejich běžnými nákupy, zajištěním obědů, při lékařské péči apod. Díky patří i těm lékařům, kteří se nezavřeli doma, ale byť jen třeba telefonicky, pomohli potřebným s jejich zdravotními problémy a věřte, nebyl to každý lékař. Zda a jak se dařilo všem pedagogům zvládat učivo na ZŠ formou internetu nebo přes WhatsApp, to se vše pozná, až se školáci vrátí zpět do školních lavic. Nelze zapomenout a nepoděkovat všem zaměstnancům obchodů a restaurací, které nám i v této době zůstali otevřené a dobře zásobované, řidičům veřejné dopravy, zaměstnancům Technických služeb za svoz domovního odpadu, zemědělcům, lesníkům, dobrovolným i profesionálním hasičům,  atd. atd. Opravdu nechtějte po nás jméno či firmu. Těch ochotných bez nároku na nějakou odměnu pomoci byla opravdu dlouhá řada. Říká se, že za pěkně děkuji si nic nekoupíme, ale né vždy se činy a skutky dají měřit jen penězi. Dobrý pocit s dobře vykonané práce je někdy mnohem víc.

3. Víte, po bitvě je každý generál. Troufám si říci, že do této situace jsme se ještě mi žijící, nikdy neprobudili a nedostali. Ano každoročně se objeví chřipková epidemie, někde černý kašel, žloutenka, tuberkulóza apod., ale na to mají naši lékaři už nějaká řešení a léky, i když pochopitelně né vždy vše dobře dopadne. Tentokrát nás ale zaskočilo něco úplně nového. Asi těžko bylo v samém začátku možné předvídat, jak se bude nový koronavirus rychle šířit, co způsobí, jak se mu ubránit, jaké budou následky apod. Určitě naše vláda nebyla v lehké situaci a rozhodnutí nebyla snadná. No a jak víme, naše média tomu leckdy nepomáhají. Přesto si myslím, že se to zvládlo. Co ale by se mělo vyšetřit, přiznat pravdu a nést příp. následky jsou rozhodnutí, která se týkají nákupu ochranných prostředků ze zahraničí. Všichni asi víme kam tím mířím… Mohu nesouhlasit s kompenzací škod našim živnostníkům a rodičům dětí školních zařízení, kteří museli zůstat doma, a kde si myslím, že to nebylo a není dobře nastavené, ale to bohužel nezměním. Obávám se, že tady už to bylo ovlivněno "bojem" o moc a popularitu. No a ještě mi dovolte něco málo ke zvyšující se nezaměstnanosti.Co je lepší, vyplácet dávky a nebo např. " nakázat " práci a to třeba formou pomoci našim lesům při jejich obnově, vysazování poškozených a vytěžených lesních porostů kůrovcem? Odvezte si sami, ale dle mého názoru to je jen jiný druh "korona."

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Tecl, Havlíčkův Brod

Jan Tecl Havlíčkův BrodZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Všichni nyní prožíváme dobu, která je pro nás neznámá, a musíme reagovat na to, jak se situace vyvíjí. Počáteční problémy s nedostatkem ochranných prostředků jsme překonali a život v našem městě se pozvolna začíná probouzet. Na základě zmírnění opatření vlády jsme od 20. dubna zpřístupnili všechny odbory městského úřadu veřejnosti za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření v běžných úředních hodinách a obnovili jsme provoz městské hromadné dopravy. Počínaje 28. 4. 2020 jsou opět zpoplatněna parkoviště ve městě. V těchto oblastech problémy nevnímáme. Velmi mě ale mrzí, když vidím např. u okének s výdejem nápojů hloučky lidí, kteří nedodržují bezpečnostní opatření. Se stejným problémem se teď potýkáme i na zpřístupněných sportovištích. Disciplína některých lidí se bohužel vytrácí.

2. Poděkování patří všem lidem, kteří přistupují zodpovědně k dodržování vládních nařízení, kvůli nimž se takřka ze dne na den změnily životy náš všech. Obdivuju také nasazení lidí bojujících s koronavirem v první linii, tedy lékařů, zdravotních sester, hasičů a všech dobrovolníků. Zapomenout nesmím ani na pracovnice našeho Domova pro seniory v Reynkově ulici, které se dokázaly odloučit od rodin a trávily vždy celý týden na svém pracovišti. Poté je vystřídala další skupina. Rád bych pochválil i zaměstnance radnice, kteří roznášeli roušky do každé brodské domácnosti, šili roušky do mateřské školy a stále zajišťují nákupy pro seniory. Oceňuji jejich pozitivní přístup a snahu pomoci za všech okolností.

3. Jak potvrdil čtvrteční soud, musíme nejen znát formální kritéria pro vyhlašování opatření k omezení pohybu osob či omezující podnikání, ale zejména musejí být tato opatření vyhlašována právě podle krizového zákona. Soud potvrdil obavy, že kabinet postupoval nezákonně. Nechci, aby vláda v krizi jednala zmateně a v některých momentech i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu, musejí vědět, že představitelé státu jednají se znalostí faktů, rizik a dokážou ochránit jejich zdraví i zájmy. Soudci v odůvodnění rozsudku uvedli, že jsou si vědomi účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto špatná opatření ministerstva zdravotnictví soud nezrušil okamžitě, ale dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila. Podobně se odvíjela a bude odvíjet debata i v Parlamentu. O prodloužení nouzového stavu může rozhodnout po debatě a na základě ústavního zákona o bezpečnosti pouze Poslanecká sněmovna. Počkejme si na argumenty, které vláda předloží. Poslanecká sněmovna se sejde 28. dubna (psáno 27. 4. 2020).

Odpovídal v pondělí 27. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Tomáš Škaryd, Chotěboř

Tomáš Škaryd ChotěbořZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni


1. Momentálně s ničím. Všechno běží úměrně podmínkám, finanční propady tragické nejsou, myslím, že je potřeba začít situaci uklidňovat a ne ji emočně hrotit.

2. Těm, kteří dělají pro druhé něco mimořádného začn nejsou plaveni a není to jejich povinnost. Nechci děkovat těm, kteří jsou pro určité situace vzdělaní a odborně školení a řešit problémy v dané oblasti je jejich povinnost za kterou jsou placeni.

3. K tomu se nebudu vyjadřovat.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.