„Skupina Parents for future představí svých 13 kroků pro budoucnost,“ poznamenala k zamýšlené prezentaci před pelhřimovským zastupitelstvem za zmíněnou skupinu Lucie Křivohlavá. Přestože se jedná o téma globální, zástupci skupiny poukáží na to, že se některé dílčí záměry dají realizovat i v místních podmínkách.