Veřejná soutěž ve střelbě samonabíjecí puškou
(střelnice Košetice, 28. září)

1. Michal Dvořák – 260 bodů
2. Zdeněk Duffek – 253 bodů
3. Vojtěch Krejčí – 227 bodů

Na příští rok z tohoto důvodu chystá klub na svoji střelnici sérii soutěží ve střelbě z vojenské pušky. „Jedním z důvodů zavedení soutěží z vojenských zbraní je i to, že EU chce kontrolovat majitele samonabíjecích zbraní, kteří je drží pro sportovní účely, zda se s nimi účastní oficiálních soutěží,“ zdůvodnil přípravu záměru předseda AVZO Košetice a současně organizátor soutěží na košetické střelnici František Daniel.

Evropská komise chce mít přehled a informace, zda se vlastníci legálně držených vojenských pušek, tedy samopalů, kteří si je pořizují pro sportovní účely, s těmito zbraněmi skutečně sportovních soutěží účastní. Zda je k deklarovanému účelu opravdu využívají, zda je naopak pouze neshromažďují.

Aby se na košetické střelnici mohly sportovní soutěže se samopaly, které ovšem musí být upraveny na střelbu jednotlivými ranami, konat, musel provozovatel splnit náročné požadavky na bezpečnost. „Naše střelnice potřebnými bezpečnostními prvky disponuje, o povolení soutěží ve střelbě z vojenských zbraní rozhodoval balistik,“ připomněl František Daniel.

Přitom střelnic, kde se nechají soutěže a střelecké akce vojenskými puškami pořádat, není mnoho. Nejbližší je zřejmě až v jihočeském Milevsku. „Proto chceme nabídnout košetickou střelnici veřejnosti, která tyto zbraně legálně drží, ale mnohdy nemá kde střílet,“ dodal předseda košetického klubu.

Střelecké soutěže se standardně vedenou dokumentací pak mají i dodatečně umožnit kontrolu, zda byly legálně držené zbraně pro sportovní střelectví použity.

Premiérově se soutěž ve střelbě z vojenské pušky na košetické střelnici konala v sobotu 28. září. Nultého ročníku v této soutěži se zúčastnilo devět střelců, ale i tak lze akci hodnotit jako úspěšnou. Ohlas byl dokonce takový, že v AVZO Košetice už připravují její reprízu ještě letos na 27. října, přestože původně plánovali po testovací zářijové akci připravit sérii soutěží v této disciplíně až na příští rok.