Trochu sebevědomě si o sobě myslím, že patřím mezi občany, kteří žijí především z radosti, pohody a pocitu štěstí druhých lidí. Výraz štěstí v očích mých nemocných je pro mne velkým povzbuzením při mé nelehké práci. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že i pan ředitel Sluka svoji práci miluje a pro děti a učitele dělal a dělá to nejlepší, co potřebují jak děti pro život, tak učitelé pro svoji nelehkou práci. Mohla jsem být přítomna jak na akcích školy jen s dětmi, tak i s učiteli a vždy jsem byla nadšena atmosférou, neformálností a přirozeností.

Článek nepíši pod tlakem emocí, ale jako člověk, který již o životě něco ví a máloco jej překvapí. Proto bych byla nerada, aby můj příspěvek byl chápán jako nepřátelský, zaujatý či dokonce mstivý!

A tak se ptám, proč musí poctivý, slušný a schopný ředitel ZŠ ukončit ředitelování, i když jej konkurzní komise, podle mě složená z členů erudovaných k tomuto rozhodnutí, vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta?

Začátky ředitelování neměl pan Sluka vůbec jednoduché. Dokázal však uvést školu do bezproblémové situace a získat si důvěru učitelů, rodičů a především dětí – žáků školy.

Letos ZŠ v Horní Cerekvi absolvovala všechny možné prověrky – Krajské hygienické stanice, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Okresní správy sociálního zabezpečení, Okresního inspektorátu bezpečnosti práce a na úplný závěr „ postrach" všech škol – České školní inspekce.

Závěry všech inspekcí potvrdily, že je škola dobře a promyšleně řízena, dětem se dostává dobrého vzdělávání a optimálního výchovného působení. Vysoce byla hodnocena a ceněna atmosféra ve škole, klid a pohoda, vyplývající ze vzájemné úcty a i z neformálních přátelských vztahů mezi dětmi a učiteli. Toto výše uvedené cituji z vystoupení ředitele Sluky na zastupitelstu města dne 20. června 2012.

Ptám se ale pana starosty města Jaroslava Andrleho. Co Vás vedlo k tomu, že jste nepotvrdili pana Sluku ve funkci úspěšného a oblíbeného ředitele základní školy v Horní Cerekvi? Proč jste panu řediteli ty údajné závažné a nepublikovatelné chyby v jeho práci neřekli?

(dopis je redakčně krácen)

Iva Procházková


Reakce starosty

Hlavním důvodem nepotvrzení PhDr. Viléma Sluky ve funkci ředitele byla dlouhodobá nespokojenost města jako zřizovatele s jeho prací a s přístupem k vedení školy.

Chci paní Procházkové připomenout, že již v roce 2005, tedy po dvou letech jeho působení v ředitelské funkci, byl učiněn neúspěšný pokus o jeho odvolání. Chyby panu řediteli zástupci města sdělovali, ale bohužel z jeho strany nebyl zájem o zlepšení naší vzájemné komunikace.

Radu města, která po výběrovém řízení jmenovala v pořadí druhého uchazeče, vedla k tomuto rozhodnutí snaha o zkvalitnění řízení školy, vzdělávacího procesu žáků a zlepšení celkového stavu školy. Jako město cítíme odpovědnost za to, aby škola u nás dál fungovala a aby z ní žáci neodcházeli do jiných škol.

Jaroslav Andrle, starosta