Po dobu své existence se sdružení dobrovolníků kolem farnosti svatého Bartoloměje postupně rozrostla na organizaci se čtyřiadvaceti zaměstnanci, což představuje zhruba sedmnáct stálých pracovních úvazků.

V první etapě „svého života“ se charita zaměřovala především na šatník a humanitární pomoc do tehdejší Jugoslávie. Od roku 1996 se její služby rozrostly o občanskou poradnu, pečovatelskou službu a dále službu osobní asistence. Před čtyřmi lety přibyla hospicová péče a posledním projektem je Centrum pro rodinu Klíč.

Snížené dotace

Pracovníci charity pomáhají potřebným. To však nejde bez peněz. A těch bude letos zase o něco méně. Dotační řízení totiž pro charitu nedopadlo dvakrát nejlépe.

Dotace z ministerstva práce a sociálních věcí jsou snížené o deset procent. Stejně tak i město Pelhřimov snížilo svůj příspěvek oproti loňskému roku zhruba o 7,5 procenta.

„V současné době řešíme námitky a uvidíme, jak to dopadne. Krajní řešení je uzavření nebo omezení rozsahu některých služeb. Nejvíc je ohrožena občanská poradna a pečovatelská služba, která je u klientů velmi žádaná,“ upozornila ředitelka Oblastní charity Barbara Litomiská, která v jejím čele stojí od roku 1996.

V loňském roce město Pelhřimov charitě přispělo 320 tisíci korunami. Letos příspěvek činí o dvacet tisíc korun méně. „Město Pelhřimov se snaží na tyto služby přispívat maximální částkou. Rozpočet města je napjatý a oproti předešlým letům přiškrcený. V první řadě podporujeme organizace, které zřizujeme,“ poznamenal místostarosta Pelhřimova Pavel Pípal.

Ten dodal, že se konkrétně jedná například o pelhřimovský domov důchodců, který stejně jako oblastní charita provozuje pečovatelskou službu.

Právě pečovatelská služba charity se věnuje ve velké míře lidem z okolních vesnic Pelhřimova. Podle Barbary Litomiské má služba svá úskalí.

„Terén je leckde složitý a nepřístupný, tak služba musí být poskytována ve dvou zaměstnancích. Kdyby se něco stalo, tak aby si byli navzájem schopni pomoci. Některé dny v letošní zimní kalamitě musela být služba poskytována dokonce ve třech lidech. Několikrát se nám totiž stalo, že nám auto při rozvážce obědů uvízlo v závěji,“

zavzpomínala ředitelka a vzápětí pokračovala: „To představuje zvýšené náklady na pohonné hmoty, opravy aut a v neposlední řadě i na mzdy zaměstnanců. Hlavně bychom však chtěli stávající služby udržet rozsahem i kvalitou na stejné úrovni jako jsou poskytovány nyní. Letos mám bohužel obavy, protože finančních prostředků je opravdu málo. V minulosti jsme byli i v horší situaci, ale tehdy jsme pracovali za minimální mzdy, což si myslím, že je opravdu neúnosné,“ zhodnotila Litomiská.

Hospic na doraz

Pracovníci oblastní charity jsou v současné době například plně kapacitně vytížení i na odlehčovací službě hospicové péče. Tam mají pět klientů a podle jejich slov službu zajišťují na doraz.

„Chybí nám osobní automobily, musíme hodně dobře kombinovat, abychom péči zajistili v časovém rozsahu, tak jak ji klienti požadují,“ poukázala Litomiská. Hodně využívaná je půjčovna kompenzačních pomůcek i odborné poradenství občanské poradny, která má meziročně o 39 procent klientů více.

„Hodně se věnujeme dluhovému poradenství a rodinám s dětmi, které se dostaly do různých obtíží a nedovedou je vlastními silami řešit. To jsou vše bezplatné služby,“ uzavřela ředitelka.