Strašákem uspokojivého městského hospodaření je ale nejistý osud dvousetmilionové opravy čistírny odpadních vod, který může zamíchat i s rozpočty pro další roky.

Zastupitelé bez připomínek schválili rozpočet, který letos počítá s příjmy 313 milionů a s výdaji 407 milionů. Schodek dorovnává osmdesátimilionový zůstatek z minulého období a patnáctimilionový úvěr na rekonstrukci čističky. Výhled do dalších dvou let je už bez schodků, naopak se počítá se třemi a pak sedmi miliony k dobru.

Pokud se ale výstavba čističky bude oddalovat a vyvstanou jiné velké investice, město už se větším úvěrům neubrání.

Radnice doteď neobdržela rozhodnutí antimonopolního úřadu, ke kterému se odvolala firma vyřazená z výběrového řízení na stavbu čistírny. Dotčená společnost sice nabídla výrazně nižší cenu až o třicet milionů korun, ale podle výběrové komise nesplnila všechny požadavky. „Kdybychom ji nevyřadili my, tak se odvolá druhý účastník a bude o její vyřazení žádat on,“ brání se námitce vůči zvolenému postupu městští radní.

Místostarosta Tomáš Dufek si neodpustil kritiku Evropské unie, která podle něj dotace nejen do čištění vody spojuje s nesmyslnou byrokracií. „Už tři roky máme přidělenou dotaci, a ta se musí vyčerpat do 31. prosince 2013. Skluz nám brzdí jiné investice, třeba opravy chodníků, protože pořád musíme převádět rezervu na čističku,“ uvedl Dufek.

Daň z nemovitosti

Starosta Bambula se také pozastavil nad tím, proč Pelhřimov nemůže mít na čističku vyšší dotace, když voda tekoucí do Želivky musí splňovat mnohem přísnější kritéria než jinde. Zatím má město od hygieniků prodlouženou životnost dosavadní čističky, ale pokud neprostaví peníze do konce příštího roku, může Pelhřimovu hrozit jihlavský scénář, kdy neustálé dohady a odvolávání se firem zmařily opravy kanalizace za půl miliardy korun.

Největšími výdaji města letos budou opravy ulice Slovanského bratrství, dále stavba kompostárny za 50 milionů s 85 procenty dotace a také dotované investice od mateřských školek. Kde si město může přilepšit, je výtěžek z nájmu městských bytů. Zisk z něj se letos plánuje na devět milionů.

Dále ve hře podle pelhřimovského starosty Bambuly zůstává možnost zalepit výpadek sdílených daní zvýšením daně z nemovitostí.

Městu by také mohlo do pokladny přijít až deset milionů korun za hrací automaty, ale kvůli nejasným změnám zákonů je vše nejisté, takže se s tím raději v rozpočtu nepočítá.

Překladiště odpadů

V dalších letech se může na pelhřimovském rozpočtu nepříjemně projevit i krajský projekt nakládání s odpady. Jak upozornil zastupitele ředitel Energetické agentury Vysočiny Zbyněk Bouda, v budoucnu rapidně vzrostou sankce za skládky a v úvahu připadá energetické využití odpadků.

V reálu to zřejmě znamená spalovnu v Jihlavě, do které se z překladišť v Pelhřimově, Humpolci a Počátkách budou na náklaďácích vozit slisované odpadky.

Pelhřimovská radnice zatím nemá jednoznačnou představu, kde by překladiště bylo. Město už do projektu vložilo částku odpovídající deseti korunám za každého svého obyvatele.

Jan Mazanec