Humpolečtí radní však měli pro nařízení ověřit množství kamenných prvků ve vlastnictví města pádný důvod.
Dlažební kostky se staly ostře sledovaným materiálem. Začalo to známou kauzou, která se týkala kruhového objezdu u Sokolovny před půl druhým rokem.

„V rámci jeho výstavby se počítalo pro jízdní dráhu s asfaltem místo dlažby. Určitá skupina lidí, jimž celá úprava nebyla po chuti, se od té doby intenzívně zajímá o to, kde kostky skončily. Po městě se dokonce šířila fáma, že zmizely ve velkém takříkajíc na kšeft do Německa, a podobně,“ odůvodnil pokyn ke spočítání městských kamenných prvků starosta Jiří Kučera.

Žádný snadný úkol

Na žulové hromady si posvítili členové kontrolní komise Josef Zmek a Luboš Kučírek. Spočítat je však není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pokud se někdo domnívá, že kontroloři jednoduše potěžkali každou dlažebku a zároveň si udělali čárku, je na omylu. „Na třech skladovacích místech jsou desetitisíce kostek. Spočítat to takhle by bylo neúměrně nákladné,“ poznamenal Luboš Kučírek.

V úvahu nepřipadalo ani zvážení. Řada kostek je obalených blátem, v kupách leží i dost písku. Od čištění nakonec Humpolečtí raději ustoupili. „Spočítali jsme, že za vyčištění jedné tuny kostek bychom si mohli koupit několik tun nových,“ řekl Kučera.

Kontroloři proto použili takzvanou empirickou metodu. To znamená, že množství kostek na jednotlivých haldách stanovili kvalifikovaným odhadem. A výsledek? V areálu technických služeb, u kompostárny na Brunce a na čistírně odpadních vod leží dlažební kostky přibližně za pět milionů korun.

Se žulou se počítá

V zápisu z kontroly se objevilo také upozornění na několik nedostatků. Ty spočívají zejména v nerovnoměrném rozložení kostek mezi jednotlivé skladištní plochy.

Další upozornění se týkalo chaotického skladování obrubníků i nelogického smíchání relativně čistých kostek s těmi špinavými.

Řádné zmapování kamenných prvků se radním hodilo i z dalšího důvodu. Zatímco z Tyršova náměstí dlažba před dvěma roky zmizela, jinde se naopak objeví.

Pro letošek se to týká Příčné ulice uprostřed města, v plánu je i zadláždění okolí tolerančního kostelíka v rámci parkové úpravy nejstarší čtvrti Zichpil. S osazením některých míst kamenem ostatně počítá i zpracovaná dopravní studie středu města.

„Zkušenosti z dalších měst napovídají, kam se bude tato oblast ubírat. Pěší zóny a parkovací plochy budou celé vyvedené v žule, rušnější místa na silnicích se dočkají gumoasfaltového povrchu. Je to praktické řešení, přitom vypadá hezky,“ doplnil závěrem humpolecký starosta Jiří Kučera.