Ze žáka  však dělá mistra především mluvení. V pelhřimovských školách, ať už těch základních či středních, to vědí.
Na pomoc tudíž stále častěji přibírají rodilé mluvčí. „Pro žáky je užitečné slyšet krásnou, čistou výslovnost. Navíc mají motivaci mluvit,“ odůvodnila angličtinářka ze ZŠ Komenského Pavla Forejtová čerstvě zahájenou spolupráci s londýnským rodákem Janem Peknikem Kozákem.

Ten přišel do Pelhřimova prostřednictvím organizace Vysočina Education. „Zájem ze strany škol o zahraniční lektory stoupá. Umožňují posluchačům lépe proniknout do toho kterého jazyka. Sjednáváme je i pro naše vlastní kurzy,“ potvrdila Blanka Musilová z pelhřimovské pobočky.  Možnosti zdokonalovat svůj jazykový um popovídáním se skutečným Angličanem si považují i samotní školáci.

„Ještě nedávno jsem se bál cokoliv anglicky říci, teď už je to jiné,“ pověděl šesťák František Fuxa. „Je to oživení, navíc se jedná o mladého člověka, není mezi námi takový rozdíl,“ doplnila jeho spolužákyně Linda Moravová, pro niž se angličtina stala zároveň koníčkem.

A dost možná nejenom pro ni. Její třída svoji angličtinářku pravidelně sama žádá o písemnou práci!

Česky ani v kabinetu

Snaha po zdokonalení se však nepřísluší pouze žákům. „Když už tady rodilého mluvčího s přirozenou výslovností máme, osazenstvo našeho kabinetu jej požádalo, aby se s námi bavil stejně jako se žáky. To znamená výhradně anglicky, i když mluví plynně také česky,“ usmála se jazykářka Forejtová.

Spolupráci se zahraničními lektory si pochvalují i v dalších školách. V základní škole Na Pražské si zvou cizince do hodin již pátým rokem. „Spolupracujeme se soukromou jazykovou školou, která k nám jednotlivé lektory posílá. Osvědčilo se  to, zrovna nyní tady máme učitele španělštiny. Průběžně nás navštěvují i hosté z anglicky mluvících zemí,“ podotkl ředitel ZŠ Na Pražské Luděk Charouzek.

A protože bez zběhlosti v angličtině či jiné světové řeči se mladý člověk v moderním světě uplatní jen stěží, pomýšlejí ve školách i dále než na „pouhé“ vylepšení klasické výuky.

„Pokud o to bude zájem, rádi bychom pro děti otevřeli třeba i nadrámcové kurzy,“ dodala Pavla Forejtová ze školy v Komenského ulici.